Fortsæt til hovedindholdet
Tidligere stiftsudvalg
Social-etisk Udvalg

Social-etisk Udvalg

Social-etisk Udvalg arbejder for at styrke det social-etiske arbejde i kirkerne og fremme en folkekirkelig stemme i social-etiske debatter på samfundsplan.

Medlemmer

 • Anders Gadegaard, domprovst i Vor Frue-Vesterbro Provsti (formand), e-mail: abg@km.dk
 • Jan Nilsson, præst og leder på Diakonissestiftelsen
 • Eva Skærbæk, professor em.
 • Ingeborg Ilkjær, lektor på Diakonissestiftelsen og menighedsrådsmedlem i Lindevang Kirke
 • Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole
 • Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær og sognepræst ved Hellig Kors Kirke
 • Anita Rohwer, sognepræst ved Mariakirken
 • Simon Palmer, menighedsrådsmedlem i Brønshøj Kirke

Udvalgets opgave 

 • At følge hvilke sociale udfordringer, der gør sig gældende i København generelt og for forskellige grupper specifikt. Overveje, hvilke af dem, der kalder på en indsats fra kirkens side og formidle viden herom til sogne og provstier.
 • Tilvejebringe grundlag for at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage med en social-etisk stemme i den offentlige debat gennem f.eks. konferencer, arrangementer og medier.
 • Inspirere menighedsråd til, hvordan de kan arbejde med diakoni og social-etiske udfordringer i sognet.