Fortsæt til hovedindholdet
Til ansatte og frivillige
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning for Københavns Stift

Du kan som frivillig eller ansat i Københavns Stift indsende oplysninger om alvorlige forseelser i forbindelse med dit hverv i Københavns Stift. Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed.

Whistleblowerordningen kan anvendes, når du er blevet opmærksom på alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i forbindelse med dit hverv i Københavns Stift, f.eks. underslæb, tyveri, bedrageri, bestikkelse, alvorlige brud på arbejdssikkerheden, vold eller trusler.

Hvem kan benytte sig af ordningen

Københavns Stifts whistleblowerordning er et tilbud til alle, der er frivilligt eller ansættelsesmæssigt knyttet til Københavns Stift. Det gælder:

Præster ansat i Københavns Stift
Stiftsrådets medlemmer
Ansatte under stiftsrådet
Medlemmer af stiftsudvalg
Ansatte i stiftsadministrationen.

Du kan foretage en indberetning og læse mere om ordningen her: Københavns Stifts Whistleblowerordning. 

Whistleblowerordningen er indgået i et samarbejde med Kammeradvokaten.

 

Københavns Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Mindre forseelser kan anmeldes gennem den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet, se klagevejledning: https://kobenhavnsstift.dk/kontakt/saadan-klager-du-i-folkekirken