Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Socialt arbejde og socialetik

Stiftsudvalget for Socialt arbejde og socialetik

Stiftsrådet vil bidrage til, at kirken har blik for og engagerer sig i aktuelle sociale problemer i vores samfund. Indsatsen skal hele tiden udvikles, og det skal analyseres, hvor der er mest brug for indsats. Aktuelt prioriteres udsatte børn og ensomhed. Stiftet skal understøtte og inspirere det konkrete sociale arbejde, som foregår lokalt i sognekirkerne, og bidrage til, at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage til den offentlige debat om samfundet med et kristent perspektiv.

Medlemmer

 • Ingeborg Ilkjær (formand) ingeborg@ingeborg.dk - menighedsrådsmedlem i Lindevang Sogn, stiftsrådsmedlem
 • Eva Skærbæk – teolog/præst Frederiksberg
 • Hanne Lone Lindstrøm – menighedsrådsmedlem i Sankt Markus Sogn
 • Per Vibskov Nielsen - provst i Nørrebro Provsti
 • Lise Christina Rasmussen – præst ved Mariakirken, Vesterbro
 • Ole Meldgaard – chefkonsulent Kofoeds Skole
 • Simon Scott Palmer – menighedsrådsmedlem Brønshøj sogn, stiftsrådsmedlem

Stiftsudvalget for Socialt arbejde og socialetik Udvalget har til opgave, at:  

 • Følge hvilke sociale udfordringer, der gør sig gældende i København generelt og for forskellige grupper specifikt og overveje hvilke af disse, der kalder på en indsats fra kirkens side og formidle viden herom til sogne og provstier. I den forbindelse ønskes særligt fokus på indsatser målrettet 1) socialt udsatte/fattige børn og 2) ensomhed.
 • Tilvejebringe grundlag for at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage med en social-etisk stemme i den offentlige debat – f.eks. gennem konferencer, arrangementer og medier.
 • Følge lokalt forankrede projekter som Mariaprojektet på Vesterbro og KirkeCare på Nørrebro og bidrage til, hvordan erfaringer herfra kan komme til fælles gavn på tværs af stiftet
 • Inspirere menighedsråd til, hvordan man kan arbejde med diakoni og social-etiske udfordringer i sognet – i samarbejde med stiftskoordinatoren for socialt arbejde. Det kan f.eks. ske gennem etablering af en hjemmeside med viden om og inspiration til kirkeligt socialt arbejde, etablering af netværk, organisering af workshopper mv.