Fortsæt til hovedindholdet
Præsternes Efteruddannelse
Homiletisk netværk

Homiletisk netværk

Homiletisk Netværk er en invitation til samarbejde alle præster imellem om den centrale, spændende, ærefulde men også svære opgave at være prædikant og forkynder. Vi er hele tiden under efteruddannelse, uanset man er helt ny i faget eller en gammel, erfaren prædikant. Og vi kan alle trænge til at blive udfordret og inspireret af andre.

Homiletisk Netværk er et åbent forum for alle præster, og virker gennem kurser med fokus på at der skal prædikes på søndag, og i morgen, og i overmorgen – og gennem gensidig sparring, udvikling af tanker, ideer, debat og teologisk fordybelse.

At arbejde i prædikengrupper er også en den af Homiletisk Netværk.

Vi ved, at der i forvejen eksisterer en del grupper. Der er gamle, veletablerede prædikengrupper med præster, der har arbejdet sammen i mange år. Der er grupper, der engang har fungeret, men ikke rigtig kan finde energien mere. Og så er der alle dem, der gerne vil være med i en prædikengruppe, men ikke ved hvordan man skal gribe det an.

Vi vil gerne prøve at sparke nyt liv i prædikengrupperne.

Homiletisk Netværk blev etableret i Københavns stift i 2019. Ideen er, at hvert provsti har en tovholder, der hjælper med at facilitere grupperne.     

Som udgangspunkt samler tovholderen en gruppe kolleger i provstiet, men det er også muligt at være med i grupper på tværs af provstier og stifter. Tovholderene har været igennem et forløb over fire gange og arbejdet med forskellige modeller for, hvordan man kan arbejde konstruktiv sammen om søndagens prædiken.

Men først: hvorfor melde sig til en prædikengruppe?

 • Fordi det er givende at dele overvejelser og få respons på dét, der udfordrer én.
 • Fordi det gør godt at arbejde i et anerkendende fællesskab
 • Fordi man i dialog holder sin teologi skarp og vågen
 • Fordi man bliver mindet om at tage sig selv alvorligt som prædikant
 • Fordi det frigiver tid at have forberedt sig i god tid

Sådan går vi i gang:

Tovholderne vil på et provstikonvent indbyde til at danne en prædikengruppe i provstiet, der nedsætter sig for en tidsafgrænset periode, hvor man f.eks. mødes 5 gange på 5 måneder. Gruppen består som udgangspunkt af en tovholder, der sammen med fire kolleger mødes i to timer. Tovholderne fungerer som igangsætter af gruppen/grupperne, og vil introducere to gode, vel afprøvede modeller for prædikensamarbejde: Den refleksive og den kreative model.

Den refleksive model

Deltagerne har hjemmefra forberedt en disposition for den næste tekst, man skal prædike over og gjort sig nogle foreløbige tanker om, hvor prædiken skal bevæge sig hen. Der afses 20-25. minutter pr. prædikant.

 1. Prædikanten læser evangelieteksten højt
 2. Tovholderen beder prædikanten give en kort redegørelse for en mulig disposition.
 3. Tovholderen spørger ind til, hvad prædikanten er udfordret af i forhold til prædikenen, og beder prædikanten stille 1-2 konkrete spørgsmål til gruppen
 4. Tovholderen beder prædikanten vende ryggen til, mens gruppen overvejer prædikantens spørgsmål.
 5. Prædikanten får til sidst tid til at reflektere over gruppens overvejelser. Hvad hørte han/hun? Er der noget at gå videre med? Er der noget, prædikanten er usikker på i forhold til gruppens samtale mm.

NB! Gruppesamtalen: Opgaven er at samtale om de stillede spørgsmål i forlængelse af prædikantens spørgsmål og overvejelser. Tovholderen sørger for at holde samtalen åben. Det er ikke gruppens opgave at dømme, fikse eller give gode råd, medmindre gruppen bliver direkte bedt om det. Vigtige spørgsmål er spørgsmål som: Hvorfor? Hvordan? Hvad vil der ske, hvis? Beder prædikanten f.eks. gruppen til at forholde sig til om et billede eller en historie fungerer, så tager gruppen udgangspunkt i, hvad billedet eller historien gør ved dem. Ikke om man synes, billedet er godt eller dårligt.

Tovholderen tager tid og sørger for, at samtalen holder sig på sporet.

Den kreative model

Går ud på at udveksle ideer, spor, temaer, veje. Er teksterne forberedt hjemmefra, tager man sine ideer og oplæg til mulige dispositioner med. Møder man uden forberedelse, er modellen egnet til fælles brainstorming.

 1. En fra gruppen læser teksten/teksterne op.
 2. Brainstorm individuelt i 4 minutter: Hvad kommer jeg til at tænke på?
 3. 5 minutter samtale to og to. Dele hinandens første indtryk. Arbejder med at udvikle hinandens spor. Gå videre med at diskutere, hvad den evangeliske pointe er. Hvad komme den os ved?
 4. Arbejde videre i den store gruppe: hver især dele deres ideer, som nu har fået mere kød på og er blevet inspireret, modsagt, videreudviklet. Nu byder alle ind med billeder, fortællinger og eksempler på de spor, der er lagt ud
 5. Mål: at komme hjem med en eller flere dispositioner til søndagens prædiken.

Hvis man nu allerede er med i en prædikengruppe, eller kunne tænke sig at danne sin egen, er man velkommen til at melde sin gruppe ind i netværket via provstiets tovholder og blive opdateret med nye indspark, artikler, spændende arrangementer og invitationer til relevante kurser og møder.

Liste over tovholdere