Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt Arbejde

Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde

Udvalget vil varetage dialog med andre kristne kirker i stiftet, samt sætte fokus på kristnes vilkår i andre lande. 

Medlemmer

 • Lars Obel, formand (lkob@km.dk)
 • Keith Gray, næstformand og sekretær
 • Folmer Lynggaard
 • Morten Bangsgaard
 • Niels Nymann Eriksen
 • Peter Skov-Jakobsen
 • Steen Leffers
 • Vera Eckhardt

Udvalget har til opgave at: 

 • Varetage kontakt og dialog med andre kristne kirker, herunder migrantmenigheder i Københavns Stift, og sikre en opdateret oversigt over migrantmenigheder og formidle viden herom til stiftets sogne
 • Sætte fokus på kristnes vilkår i andre lande herunder forfølgelse af kristne, herunder kontakt med kristne menigheder i Mellemøsten
 • Arrangere en rejse til Palæstina med henblik på at etablere venskabsmenigheder mellem sogne i Københavns Stift og Palæstina, samt at understøtte menighedsråd i etablering af forbindelse med venskabsmenigheder
 • Følge arbejdet i Det Mellemkirkelige Råd