Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Præsternes Efteruddannelse

Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse

Udvalgets opgave er at styrke præsternes faglige kompetencer og udbyde kurser, workshopper og konferencer. 

Medlemmer

  • Kirsten Jørgensen, provst, Frederiksberg provsti (formand), mail: kjoe@km.dk
  • Rikke Juul, stiftspræst mail: rj@km.dk
  • Jonas Lucas Christy, sognepræst, Lindevang Kirke
  • Inge Lise Løkkegaard, sognepræst, Grundtvigs Kirke
  • Desirée Risum, hospitalspræst, Rigshospitalet
  • Finn Damgaard, sognepræst, Vor Frelsers Kirke

Udvalget har til opgave, at: 

  • Styrke præsternes faglige kompetencer i samarbejde med stiftspræsten for efteruddannelse
  • Udbyde kurser, workshopper og konferencer
  • Understøtte faglige netværk blandt præster f.eks. homiletisk netværk
  • Tilrettelægge et årligt stiftspræstekursus i samarbejde med stiftspræsten

Kurser

Udvalget for Præsternes Efteruddannelse afholder løbende forskellige kurser og arrangementer. Find oversigten under interne kurser. 

Homiletisk netværk

Homiletisk Netværk er et åbent forum for alle præster, og virker gennem kurser med fokus på at der skal prædikes på søndag, og i morgen, og i overmorgen – og gennem gensidig sparring, udvikling af tanker, ideer, debat og teologisk fordybelse.

Læs mere om Homiletisk netværk


Årsrapporter 

Årsrapport for 2022