Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Bygningskonsulenter

Bygningskonsulenter

I Københavns Stift findes en række konsulenter, som tilbyder rådgivning og supervision inden for specifikke kompetenceområder. Derudover kan menighedsråd rådføre sig hos myndigheder og eksterne konsulenter.

Menighedsrådet kan selv hente rådgivning direkte hos en række konsulenter

Når menighedsrådene i Københavns Stifts skal gennemføre fx ændring eller istandsættelse af kirkebygninger, inventar og kirkegårde, skal det godkendes af stiftet. Når stiftet træffer afgørelse inddrages de relevante specialkonsulenter, samt den kongelige bygningsinspektør. Menighedsrådene står selv for at vælge deres egne rådgivere og entreprenører, men kan også hente hjælp ved en af folkekirkens specialkonsulenter.

Nationalmuseets Kirkekonsulenter yder direkte rådgivning til det enkelte menighedsråd. Det gælder både i forbindelse med en opstartsfase, igangværende projekter eller, hvis der opstår behov for at få afhjulpet et akut problem. Man kan læse mere om Nationalmuseets ydelser på Rådgivning til menighedsråd (natmus.dk)

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster – Akademirådet til byder menighedsrådene gratis rådgivning, inden der er taget stilling til den kunstneriske udsmykning af kirken. Udvalgets medlemmer kommer gerne på besøg i kirkerne for at drøfte forslag til kunstneriske udsmykninger.

Hvis et menighedsråd derudover ønsker sagkyndig rådgivning og vejledning i de indledende faser af rådets overvejelser om iværksættelse af et projekt eller en disposition, kan menighedsrådet købe rådgivningsbistand hos en af følgende specialkonsulenter:

  • varme-, energi- og klimakonsulenten
  • orgelkonsulenten
  • klokkekonsulenten
  • kirkegårdskonsulenten
  • bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v.
  • præstegårdskonsulenter for landbrug

Man kan læse mere om de enkelte konsulenters fagområde og honorering i Vejledning om folkekirkens konsulenter (retsinformation.dk)


Bygningskonsulent for præsteboliger i Københavns Stift, herunder også Bornholm

Arkitekt Jesper Herbert-Nielsen
Arkitektfirmaet Arp & Nielsen
Algade 59
4760 Vordingborg

Tlf.: 55 34 10 30
E-mail: tegnestuen@arp-nielsen.dk / jhn@arp-nielsen.dk 


Præstegårdskonsulent

Bornholms Landbrug
Kannikegaard
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby
Tlf.: 56 90 78 00
Telefax: 56 90 78 90
E-mail: bl@bornholmslandbrug.dk
www.bornholmslandbrug.dk

Kontaktperson
Torben Videbæk, Planterådgiver
Tlf: 56 90 78 12
Mobil: 29 21 52 64
E-mail:tv@bornholmslandbrug.dk
Telefontid hverdag kl. 8.00 - 12.00

Orgelkonsulent

Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 a,
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
E-mail: krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent

Organist og klokkenist
Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8550 Ryomgaard
Tlf.: 86 39 40 48
E-mail: prm@km.dk

Varme- energi og klimakonsulent 

Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 20 15 35 30
E-mail: kvek@outlook.dk

Kirkegårdskonsulent 

Landskabsarkitekt MAA Susanne Wagner
Olfert Fischers Gade 6, 4.
1311 København K
Mobiltelefon 40 58 44 70
E-mail: kontakt@arkitektwagner.com