Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Grøn Omstilling og Klima

Stiftsudvalget for Grøn Omstilling og Klima

Udvalget vil følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling og stiftsrådets klimapolitik.

Medlemmer

 • Poul Bo Sørensen (formand)
 • Rikke Bach
 • Margrethe Winther-Nielsen
 • Torben Stærgaard

Udvalget har til opgave, at: 

 • Følge op på stiftsrådets klimapolitik
 • Følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling på nationalt niveau
 • Inspirere menighedsrådene til at arbejde med grøn omstilling

Udvalgets opgaver og målsætninger

 • Følge op på klimapolitiske aktiviteter i sogne og provstier i Københavns Stift
 • Følge op på initiativer, der igangsættes i regi af ”folkekirkens grønne omstilling”
 • Inspirere menighedsråd og provstiudvalg i Københavns Stift til at følge anbefalinger, som reducerer kirkens CO2 belastning og øger biodiversiteten
 • Være bindeleddet mellem det nationale projekt (FGO) og lokale initiativer som er menighedsrådenes og provstiudvalgenes kompetence at igangsætte 
 • Medvirke til at skabe forståelse for, at den grønne omstilling og initiativer til at øge biodiversiteten er et anliggende, som er et fælles ansvar – herunder kirkens 
 • Foretage bæredygtige indkøb 
  • Fordi det har vist sig, at ca. 50 % af CO2 udledninger hænger sammen med de indkøb vi foretager
 • Udarbejde visioner, strategier og handleplaner for den grønne omstilling
 • Tilvejebringe og vedligeholde data, som med udgangspunkt i nationale modeller kan dokumentere effekten af folkekirkens initiativer med hensyn til nedbringelse af CO2-udledningen – eksempelvis i forhold til vedtagne nationale målsætninger (70 %’s målsætningen i 2030); 
 • Menighedsråd og provstiudvalg indgår partnerskaber om at realisere myndighedskrav fx. om etablering af ladestandere og (måske) kommende krav om solceller på større bygninger