Fortsæt til hovedindholdet
Om Københavns Stift
Fakta og tal om stiftet
Vor Frue Kirke

Fakta og tal om Københavns Stift

Hvor mange bliver døbt og konfirmeret, og er der flere kirkekoncerter i dag end for 10 år siden? 

Her kan du orientere dig i den overordnede udvikling i brugen af Københavns Stifts kirker. 

De udvalgte hovedtal i fremstillingen er hentet fra stiftets årlige tælling, som sognene indberetter til stiftsadministrationen. Sognene har indberettet tal i den nuværende form siden 2001. Kategorierne i indberetningen er løbende tilpasset.

Besøg i kirkerne

 • 2021:  951.449 
 • 2020:  843.872
 • 2019:  1.984.499
 • 2018:  2.001.498
 • 2017:  1.923.657
 • 2016:  1.943.641
 • 2015:  1.910.232
 • 2014:  1.869.086
 • 2013:  1.761.933

 

Antal besøg er det samlede antal deltagere ved gudstjenester, kirkelige, kulturelle og musikalske aktiviteter i kirker og sognegårde i Københavns Stift.

Tallene tæller ikke samtlige besøg, da f.eks. sjælesorgssamtaler, udlån af kirkens lokaler til foreninger, turistbesøg, rundvisninger m.m. ikke er talt med.  

Gudstjenester 

 • 2021:  10.996 
 • 2020:  8.391
 • 2019:  10.615
 • 2018:  10.948
 • 2017:  10.655
 • 2016:  11.094
 • 2015:  12.489
 • 2014:  12.922
 • 2013:  11.479

 

Under gudstjenester tælles: Højmesser med og uden dåb, særlige dåbsgudstjenester, øvrige søndags- og hverdagsgudstjenester samt børne-, baby- og familiegudstjenester.  

Deltagere til gudstjenester alt (og i gennemsnit) 

 • 2021:  390.480 (35,5 per gudstjeneste) 
 • 2020:  324.445 (38,7 per gudstjeneste)
 • 2019:  694.683 (65,5 per gudstjenste)
 • 2018:  712.481 (65,0 per gudstjeneste)
 • 2017:  686.744 (64,5 per gudstjeneste)
 • 2016:  705.816 (63,5 per gudstjeneste)
 • 2015:  742.987 (59,5 per gudstjeneste)
 • 2014:  717.798 (55,5 per gudstjeneste)
 • 2013:  699.810 (58,5 per gudstjeneste)

Kirkelige handlinger  

(Andagter, gudstjenester andetsteds, vielser, begravelser)
 

 • 2021:  5.608     (deltagere: 171.259) 
 • 2020:  5.158     (deltagere: 146.001)
 • 2019:  8.576     (deltagere: 285.890)
 • 2018:  9.187     (deltagere: 307.138)
 • 2017:  10.300   (deltagere: 313.393)
 • 2016:  10.401   (deltagere: 304.911)
 • 2015:  10.560   (deltagere: 312.005)
 • 2014:  12.178   (deltagere: 298.509)

Vielser og kirkelige velsignelser 

 • 2021: 1.012 
 • 2020:    963
 • 2019: 1.325
 • 2018: 1.358
 • 2017: 1.260
 • 2016: 1.356
 • 2015: 1.299
 • 2014: 1.371

Begravelser 

 • 2021: 3.627 
 • 2020: 3.556
 • 2019: 3.481
 • 2018: 4.131
 • 2017: 4.684
 • 2016: 5.116
 • 2015: 5.240
 • 2014: 5.212

Kirkelige aktiviteter 

 • 2021: 18.342   (deltagere: 312.816) 
 • 2020: 16.115   (deltagere: 325.941)
 • 2019: 28.542   (deltagere: 816.985)
 • 2018: 26.068   (deltagere: 767.057)
 • 2017: 25.250   (deltagere: 735.671)
 • 2016: 23.031   (deltagere: 744.977)
 • 2015: 24.623   (deltagere: 695.845)
 • 2014: 25.034   (deltagere: 688.037)
 • 2013: 23.390   (deltagere: 641.403)

 

Under kirkelige aktiviteter tælles: Babysalmesang, legestuer, kor, studiekreds, natkirke, værested, kirkekaffe. m.v. 

Kirkekoncerter 

 • 2021: 1.174   (deltagere: 76.894)
 • 2020:    841   (deltagere: 47.485)
 • 2019: 1.843   (deltagere: 214.480)
 • 2018: 1.485   (deltagere: 214.822)
 • 2017: 1.340   (deltagere: 187.849)
 • 2016: 1.359   (deltagere: 187.937)
 • 2015: 1.407   (deltagere: 159.395)
 • 2014: 1.925   (deltagere: 196.789)
 • 2013: 1.324   (deltagere: 161.210)

Gudstjenester og aktiviteter, der er streamet 

 • 2021: 
  • Gudstjenester og andagter: 412 
  • Koncerter: 99 
  • Podcasts: 398 
  • Videoer: 1514 
  • Digitale møder: 205 
 • 2020: 
  • Gudstjenester og andagter: 547 
  • Koncerter: 12 
  • Podcasts: 379 
  • Videoer: 767 
  • Digitale møder: 353

Dåb 

 • Samlet i 2021: 4.642 
  • Dåb 0-2 år: 3.902 
  • Dåb 3-12 år: 113 
  • Dåb 13-14 år: 157 
  • Dåb 13-19-år: 202 
  • Dåb 20-39 år: 134 
  • Dåb 40+ år: 87 
  • Hjemmedåb: 47 
  • Heraf drop in-dåb: 102 

 

 • Samlet i 2020: 3.795 
  • Dåb 0-2 år: 3.186 
  • Dåb 3-12 år: 66 
  • Dåb 13-14 år: 123 
  • Dåb 13-19-år: 191 
  • Dåb 20-39 år: 127 
  • Dåb 40+ år: 70 
  • Hjemmedåb: 32 
  • Heraf drop in-dåb: 200

 

 • Samlet i 2019: 5.142
  • Dåb 0-2 år: 4.253
  • Ifm. konfirmation: 447
  • Øvrige dåb af 13-18-årige: 179
  • Voksendåb: 218
  • Hjemmedåb: 45
  • Drop in-dåb: 200
    
 • Samlet i 2018: 5.287
  • Dåb 0-2 år: 4.370
  • Ifm. konfirmation: 373
  • Øvrige dåb af 13-18-årige: 201
  • Voksendåb: 295
  • Hjemmedåb: 48
    
 • 2017: 5.100
  • Dåb 0-2 år: 4.321
  • Ifm. konfirmation: 386
  • (Øvrige dåb af 13-18-årige: Kategori først fra 2018)
   • Voksendåb: 293
   • Hjemmedåb: 65
     
 • 2016: 5.134
  • Dåb 0-2 år: 4.341
  • Ifm. konfirmation: 285
  • Voksendåb: 277
  • Hjemmedåb: 52
    
 • 2015: 4.860
  • (Dåb 0-2 år: Kategori først fra 2016)
  • Ifm. konfirmation: 279
  • Voksendåb: 205
  • Hjemmedåb: 24
    
 • 2014: 4.848
  • Ifm. konfirmation: 274
  • Voksendåb: 195
  • Hjemmedåb: 49

 

Konfirmander 

 • 2021: 2.909 
 • 2020: 2.702
 • 2019: 2.918
 • 2018: 2.975
 • 2017: 2.918
 • 2016: 2.840
 • 2015: 2.957
 • 2014: 2.939

Minikonfirmander 

 • 2021: 491 
 • 2020: 427
 • 2019: 633
 • 2018: 648
 • 2017: 669
 • 2016: 634
 • 2015: 817
 • 2014: 733

Udtrædelser af folkekirken 

 • 2021: 2.172 
 • 2020: 2.124
 • 2019: 20.64
 • 2018: 2.031
 • 2017: 3.389
 • 2016: 6.104
 • 2015: 2.182
 • 2014: 1.938

Optagelser og genoptagelser i folkekirken 

 • 2021: 463 
 • 2020: 397
 • 2019: 904
 • 2018: 821
 • 2017: 537
 • 2016: 543
 • 2015: 376
 • 2014: 392

Medlemstal og procent*

 • Medlemmer 2021:   469.759 (56%) 
 • Medlemmer 2020:   469.757 (56.3%)
 • Medlemmer 2021:   469.759 (56%)
 • Medlemmer 2020:   469.757 (56.3%)
 • Medlemmer 2019:   469.348 (56,9%)
 • Medlemmer 2018:   468.238 (57,5%)
 • Medlemmer 2017:   467.623 (58,1%)
 • Medlemmer 2016:   470.521 (59,3%)
 • Medlemmer 2015:   469.364 (60,2%)
 • Medlemmer 2014:   468.167 (60,9%)

 

*Tal fra Danmarks Statistik opgjort 1. januar i indeværende år


Presse

Er du journalist og søger særlige tal eller oplysninger? 

Presse og Kommunikation