Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Handlingsplan vedrørende seksuel chikane

Handlingsplan vedrørende seksuel chikane

Krænkende handlinger er ikke acceptabelt i Københavns Stift. Vi har nultolerance over for seksuel chikane. Det ligger os meget på sinde, at det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og på langt sigt.

Seksuel chikane er, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre for adfærd, som af de personer opfattes som nedværdigende.

Overordnede værdier i Københavns Stift

· Det skal være trygt at gå på arbejde i Københavns Stift.
· Det skal være trygt at tale med ledelsen, hvis du oplever krænkelser.
· Det er aldrig din skyld, hvis du bliver udsat for seksuel chikane. Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem og ikke dit personlige ansvar. 

Definitionen på seksuel chikane vil altid være en konkret vurdering, og det er den enkelte som ved, hvornår en handling opleves som krænkende.

Eksempler på grænseoverskridende adfærd:

· Uønskede berøringer
· Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
· Sjofle vittigheder og kommentarer
· Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
· Visning af pornografisk materiale+ Uønskede berøringer

Hvis du selv er udsat for seksuel chikane:

· Det er ikke dit personlige ansvar, hvis du oplever chikane af nogen art. Københavns Stift har som arbejdsgiver pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø. Din henvendelse vil blive taget yderst alvorligt og vil blive behandlet med største diskretion.

· Kontakt din nærmeste leder og din arbejdsmiljørepræsentant. De har begge pligt til at tage din henvendelse alvorligt og til at agere på din henvendelse.

· Hvis det ikke er muligt, så kontakt Københavns Stift direkte på kmkbh@km.dk eller på +45 3347 6500.

Hvis du er vidne til seksuel chikane:

· Reagér omgående, hvis du oplever en kollega bliver udsat for seksuel chikane.

· Hvis du oplever handlingen som grænseoverskridende, så kontakt lederen eller arbejdsmiljørepræsentanten.

· Drag omsorg for kollegaen, og fortæl vedkommende, at det ikke er vedkommendes skyld, og at det er mere end okay at sige fra.

Sådan håndterer Københavns Stift sager om seksuel chikane:

· Du er altid velkommen til at kontakte Københavns Stift, hvis du oplever krænkende adfærd på kmkbh@km.dk eller på +45 3347 6500.

· Din henvendelse vil blive modtaget med alvor og vil være fortrolig. Stiftsadministrationen har tavshedspligt, så du skal ikke frygte, at din henvendelse bliver delt, uden at du har kontrol over situationen.

· Du kan altid ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på 70221280.