Fortsæt til hovedindholdet
Til ansatte og frivillige
Arbejdsmiljø: organiseringen i Københavns Stift

Arbejdsmiljø: organiseringen i Københavns Stift

Hvad kan du bruge din arbejdsmiljøgruppe til? Hvordan arbejder arbejdsmiljøorganisationen for præster? Og hvem udgør organisationen for præster i Københavns Stift? Få overblikket her.

Hvis du oplever udfordringer som angår arbejdsmiljøet – hvis du har dårligt samarbejde med en kollega, en overordnet, dit menighedsråd eller en anden ansat, eller hvis du fx oplever mobning, chikane eller stress, kan du kontakte din arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøgruppen vil så tage en samtale med dig om problemets omfang og hvad der kan gøres for at løse problemet.

Arbejdsmiljøgrupper for provstiets præster

I hvert provsti er der nedsat en arbejdsmiljøgruppe for provstiets præster. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at varetage det daglige og lokale arbejde med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Fungerer samtidig som bindeled mellem præsterne og arbejdsmiljøudvalget i arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Arbejdsmiljøgruppen består af en eller to arbejdsmiljørepræsentanter, som vælges blandt præsterne i provstiet for en fire-årig periode, og provsten, som er født medlem.

Om arbejdsmiljøorganisationen i folkekirken

  • Arbejdsmiljøorganisationen for præster og provster er etableret efter reglerne for virksomheder med 35 eller flere ansatte.
  • Folkekirkens arbejdspladser har to ledelser. Provst og biskop er leder for præsterne, mens menighedsrådet er leder for øvrige ansatte. Derfor bliver de ifølge lovgivningen betragtet som to forskellige arbejdspladser.
  • Der kan etableres en arbejdsmiljøorganisation for øvrige ansatte i et sogn. Er der mindst 10 ansatte i et sogn, skal menighedsrådet tage ansvar for, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation for dem.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdsmiljøudvalget har det overordnede strategiske ansvar

På stiftsniveau befinder arbejdsmiljøudvalget sig. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at varetage de overordnede strategiske opgaver vedrørende arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøudvalget er overordnet ansvarlige for arbejdsmiljøet i stiftet, dvs. at de er ansvarlige for de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgrupperne ikke kan løse, og for de arbejdsmiljøproblemer, som er generelle i stiftet. 
Arbejdsmiljøudvalget består af to præster, som er valgt af stiftets arbejdsmiljørepræsentanter, to provster, som er valgt af provsterne, og stiftets biskop, som er formand og født medlem.

Læs mere om præsternes arbejdsmiljøorganisation i Vejledning om arbejdsmiljø for præster
 

Arbejdsmiljøudvalget i Københavns Stift

Biskop Peter Skov-Jakobsen
33269600
pesj@km.dk


Provst Poul Bo Burkal Sørensen
29123515
pbbs@km.dk


Provst Per Vibskov
35361268
pvn@km.dk


Præst Line Bønding
31362880
lab@km.dk


Præst Mette Kathrine Grosbøll
39205907
mkgb@km.dk

Hvem er din arbejdsmiljøgruppe?

Arbejdsmiljøgruppen i Amagerbro Provsti
Michael Krogstrup Nissen
51174727
mkn@km.dk


Line Bønding
31362880
lab@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Amagerland Provsti
Poul Bo Burkal Sørensen
29123515
pbbs@km.dk


Annelise Hofmann Mehlsen
40407265
ahm@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Johanne Haastrup
38285559
jost@km.dk


Mia Lund Rao
61626222
mmr@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Bornholms Provsti
Kommende provst Jacob Holm - info på vej

Lise Dürr Nielsen 
61287771
lidn@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Frederiksberg Provsti
Kirsten Jørgensen
51767776
kjoe@km.dk


Birgitte Haahr
30342515
bhaa@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Holmens og Østerbro Provsti
Birgitte Kvist Poulsen
26181873
bkpo@km.dk


Mette Kathrine Grosbøll
61142904
mkgb@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Nørrebro Provsti
Per Vibskov
20410115
pvn@km.dk


Jens Christian Raabjerg Larsen
28102776
jcla@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Valby-Vanløse Provsti
Finn Vejlgaard
38716132
fv@km.dk


Camilla Maya Saaskin Diderichsen 
29256815
csd@km.dk


Arbejdsmiljøgruppen i Vor Frue-Vesterbro Provsti
Johannes Gregers Jensen
40153436

joje@km.dk


Lise Christina Rasmussen
23412941
licr@km.dk