Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Stiftets medarbejdere

Stiftets medarbejdere

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11
1165 København K
Tlf.: 33 47 65 00
E-mail: kmkbh@km.dk
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668


Kontortid

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 15.00

Telefontid

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

 


Sekretariatet

 

Helle Ostenfeld

Helle Ostenfeld

Stiftskontorchef, cand.jur.

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur.

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedeling, menighedsrådsvalg mv.

Direkte telefon: 33 47 65 19

Simone Nørskov Østerby

Simone Nørskov Østerby

Stiftsfuldmægtig, cand.jur.

Kirkefunktionærspørgsmål, stiftsrådet og stiftsudvalg, procesopgaver vedr. menighedsråd, byggesager og plansager mv.

Direkte telefon: 33 47 65 31

Julie Weile Larsen

Julie Weile Larsen

Stiftsfuldmægtig, cand.jur.

Præsters ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, politiske spørgsmål mv.

Direkte telefon: 33 47 65 32

Bettina Faust

Sagsbehandler 

Rådgivning og sagsbehandling vedr. præsteløn, telefon, flytning, tjenestebolig, ferieregnskab, løn mv. 

Sagsbehandling af forsikringsskader.

Direkte telefon: 33 47 65 34

Dorte Laurberg Vedel 

Bispesekretær

Sekretær for biskoppen, præsteansættelser, landemode, provstemøder, bispemøder/bispevielser

Direkte telefon: 33 47 65 22

Marianne Holm Hansen

Marianne Holm Hansen

Sagsbehandler 

Byggesagsbehandling, rådgivning vedr. kirkefunktionærer, bogholderi, introkurser   

Direkte telefon: 33 47 65 37

Ulrika Edén Linding 

Sagsbehandler

Byggesagsbehandling, KIS – Kirkeministeriets Informations System, menighedsrådsvalg, askedeling, tilladelser og dispensationer, midlertidig lukning af kirker

Direkte telefon: 33 47 65 08

Andrea Kuti

Sagsbehandler

Barselssager, refusion af syge– og barselsdagpenge, arbejdsskader, seniorordning, kørselsgodtgørelse for præster, fraværsregnskab og løn for stiftets personale, honorarer, forsikringssager 

Direkte telefon: 33 47 65 36

Dorthe Dam 

Sagsbehandler

KIS – Kirkeministeriets Informations System (sogn.dk), bogholderi, journalisering, Folkekirkens Forsikringsenhed, vedligehold og anlægsarbejder ifm. Bispegården 

Direkte telefon: 33 47 65 15

Henriette Oxholm Raudal

Sagsbehandler

Sekretariatsfunktion for biskop.
Sekretariatsfunktion ifm. landemode, ordinationer, konstitueringer, tjenestedragter, nødvielser, sognebåndsløsning og udbetaling af gratiale

Journalisering, indkøb og intern administration

Direkte telefon: 33 47 65 03Teologiske konsulenter

Københavns Stifts interne konsulenter kan bruges til rådgivning og sparring om det teologiske arbejde i sogne og provstier. Konsulenterne benyttes desuden til efteruddannelse af præster og kirkelige undervisere.

Michael Krogstrup Nissen

Michael Krogstrup Nissen 

Cand.theol. og provst

Koordinerende provst

Direkte telefon: 51 17 47 27 

Annette Molin Brautsch

Annette Molin Brautsch 

Cand.theol. og sognepræst 

Konsulent for religionspædagogik

Direkte telefon: 30 28 20 21

Rikke Juul Stiftspræst

Rikke Juul

Cand.theol. og sognepræst

Stiftspræst og konsulent for efteruddannelsen i Københavns Stift

Direkte telefon: 24 49 73 01

Signe Danielsen

Signe Danielsen

Cand.theol. og sognepræst 

Uddannelseskonsulent 

Direkte telefon: 31 51 29 67Stiftskoordinator

Stiftskoordinatorerne i Københavns Stift understøtter og koordinerer arbejdet i sognene. 

Malte Ystrøm Madsen

Udviklingskonsulent, cand.mag.

Koordinering og understøttelse af indsatser til unge og unge voksne.

mym@kirkefondet.dk

Direkte telefon: 23 30 71 85

Nanna Munch Larsen fotograferet i Vartov

Nanna Munch Larsen

Udviklingskonsulent

Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser

nml@km.dk

Direkte telefon: 29 12 27 31

Kristine Kaaber Pors fotograferet i Vartovs gård på en sommerdag

Kristine Kaaber Pors

Stiftskoordinator

Koordinering og understøttelse af 
social-etiske og diakonale indsatser.

Kontakt: kpo@km.dk

Direkte telefon: 23 10 41 13
Presse og kommunikation

Presse og kommunikation i Københavns Stift tilbyder hjælp, sparring og rådgivning i forbindelse med det lokale kommunikationsarbejde i stiftets sogne. Afdelingen er finansieret af det bindende stiftsbidrag. 

Det er gratis for sogne at få hjælp og rådgivning.

Ulla Haahr

Kommunikationschef

umh@km.dk

Direkte telefon: 21 76 23 10

Kristian Danholm

Pressechef

kdan@km.dk

Direkte telefon: 23 25 52 25

Kirsten Weiss Mose

Kommunikationskonsulent

kmm@km.dk

Direkte telefon: 40 92 94 08

Niels Jakob Søndergaard Mye

Niels Jakob S. Mye

Kommunikationskonsulent

njm@km.dk

Direkte telefon: 23 10 24 99