Fortsæt til hovedindholdet
Om Københavns Stift
Stiftsudvalg

Stiftsudvalg

Stiftsrådet nedsætter en række udvalg til at arbejde med de nævnte prioriteringer, øvrige driftsopgaver samt til at kvalificere stiftsrådets drøftelser. Alle udvalg skal arbejde med det perspektiv, at deres arbejde skal være til inspiration for menighedsrådenes arbejde og være til fælles gavn på tværs af stiftet.

Der nedsættes følgende udvalg:

Udvalgenes medlemmer blev valgt af stiftsrådet den 7. marts 2022. Disse udvalg er oprettet og når de har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden. 

Læs mere om Stiftsrådet her: Københavns Stifts Stiftsråd

Udvalgenes funktionsperiode varer til 31. marts 2026.

Oplæg til kommissorier for stiftsudvalg 

Når udvalgene er valgt og har haft lejlighed til at drøfte opgaverne, kan de vende tilbage til stiftsrådet med forslag til ændringer i kommissorierne.