Fortsæt til hovedindholdet
Præsternes Efteruddannelse
Tovholdere for Homiletisk netværk i Københavns stift

Tovholdere for Homiletisk netværk i Københavns Stift

Som udgangspunkt står tovholderen for at samle en gruppe kolleger i provstiet, men det er også muligt at være med i grupper på tværs af provstier og stifter. Tovholderene har været igennem et forløb over fire gange og arbejdet med forskellige modeller for, hvordan man kan arbejde konstruktiv sammen om søndagens prædiken.
Tovholderne fungerer som igangsætter af gruppen/grupperne, og vil introducere to gode, vel afprøvede modeller for prædikensamarbejde: Den refleksive og den kreative model.

Tovholderne er: 

Steffen Ringgaard Andresen, Vor Frue-Vesterbro Provsti

Rikke Juul, Holmens-Østerbro Provsti 

Else Hviid, Holmens-Østerbro Provsti 

Jonas Lucas Christy, Frederiksberg Provsti

Inge Lise Løkkegaard, Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Anders Gam Larsen, Valby-Vanløse Provsti

Susanne Voss Pedersen, Nørrebro Provsti

Marlene Lindsteen, Amagerbro Provsti

Andreas Wille, Amagerland Provsti

Pernille Bolø, Bornholms Provsti