Fortsæt til hovedindholdet
Tidligere stiftsudvalg
Gudstjeneste og Kirkemusik

Stiftsudvalget Gudstjeneste og Kirkemusik

Fremtidens gudstjeneste

Folkekirken har i disse år fokus på arbejdet med gudstjenesten. I efteråret 2019 og foråret 2020 har biskopperne derfor lagt op til bred debat om fremtidens gudstjeneste.

Der er arrangeret følgende større liturgikonferencer i foråret 2020:

Inspiration til debatter i jeres sogn

Stiftsudvalget hjælper gerne med facilitering af debatter i provstier og sogne.


Udvalgets opgave er dels at indsamle viden om liturgisk udviklingsarbejde lokalt i stiftet og nationalt, dels at fremme samtalen om gudstjenesten i Københavns Stift.

Medlemmer

 • Rasmus Nøjgaard. Sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke (formand). E-mail: rn@km.dk
 • Ph.d. Nete Helene Enggaard. Cand. theol., Sekretær
 • Christiane Gammeltoft-Hansen. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Birgitte Haahr. Sognepræst ved Flintholm Kirke
 • Inge Lise Pedersen. Menighedsrådsformand i Lindevang Kirke
 • Claus Hansen. Menighedsrådsmedlem i Vesterbro Sogn, Enghave Kirke
 • Julie Birgitte Damlund, Sognepræst i Aldersro-Lundehus Pastorat
 • Charlotte Ekstrand, Cand.theol. Redaktør på forlaget eksistensen
 • Pablo Llambías. Forfatter
 • Erik Kolind, organist i Store Magleby kirke


Udvalgets opgave

 • At sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken i København, også blandt lægfolk, f.eks. i form af temadrøftelser.

Vigtige opgaver for stiftsudvalget

 • Gennemgå og drøfte rapporter fra biskoppernes liturgiudvalg.
 • Formidle dem til en kreds, som rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk.
 • Facilitere en bred debat om dem i menighedsråd og menigheder.
 • Formidle de indsamlede oplysninger om herskende gudstjenestepraksis i København.

Det ønskes desuden, at stiftsudvalget indhenter oplysninger om brug af alternative gudstjenesteformer, så de kan frugtbargøres i forbindelse med et videre liturgisk udviklingsarbejde.