Fortsæt til hovedindholdet
Tidligere stiftsudvalg
Folkekirke og religionsmøde

Folkekirke og Religionsmøde

Udvalget arbejder for at styrke samtalen med andre religiøse grupper i Københavns Stift og indsamle og videreformidle viden om nyere religiøse strømninger

Medlemmer

  • Menighedsrådsmedlem Anton Pihl (formand)
  • Sognepræst Rikke Juul
  • Sognepræst Julie Damlund
  • Sognepræst Vivi Grynderup Andersen
  • Menighedsrådsformand Inge Lise Pedersen
  • Provst Poul Bo Sørensen
  • Provst Michael Krogstrup Nissen
  • Menighedsrådsmedlem Søren Dalsgaard

Udvalgets opgave 

  • At beskæftige sig med dialog med anderledes troende.
  • Udvalgets funktioner:

1) En arbejdsgruppe for religionsmøder, i særlig grad relationen til Islam, herunder projektet Din Tro – Min Tro. Desuden relationen til Foreningen Tro i Harmoni og til KMS (Kristent Muslimsk Samtaleforum).
Arbejdsgruppen skal have et særligt fokus på muslimer blandt migranter, og udvalget skal så vidt muligt bidrage til, at der lokalt skabes relationer til så mange moskéer i stiftet som muligt samt sikre, at der løbende vedligeholdes en oversigt over disse kontakter. 

2) En arbejdsgruppe om emnet ”alternative livstydninger, spiritualitet” med særlig vægt på nyere religiøse strømninger.
Udvalget skal indsamle viden om, hvilke tematikker der er på spil i relation kirke/kristendom vis a vis clairvoyance, astrologi, østlig mystik, hvad der kan rummes indenfor en kristen tro, og hvad ikke, og hvordan vi kan forholde os på én gang åbent/inviterende/rummeligt og med den nødvendige afgrænsning. Opgaven for udvalget er både at indsamle og videreformidle viden herom til præster og menighedsråd