Fortsæt til hovedindholdet
Tidligere stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift


Begivenheder


Københavns Stifts Konvent
8.-10. juni på Bornholm
Læs mere


Peer-preaching 2022
Onsdag den 1. juni og mandag den 13. juni kl. 9-15 i Frederiksberg Sogns Menighedshus
Læs mere


Bæredygtig sjælesorg – teologisk rehabilitering og nye vinde
10. maj kl. 10.00-12.00
Læs mere


Udvalgets opgave

Udvalget varetager lokal efteruddannelse af stiftets præster blandt andet i form af workshops, kurser og konferencer.

Stiftspræst for efteruddannelse

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / e-mail: pnc@km.dk

Medlemmer

  • Formand: Finn Vejlgaard, provst i Valby-Vanløse Provsti (formand), e-mail: fv@km.dk
  • Jonas Lucas Christy, sognepræst ved Lindevang Kirke
  • Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet
  • Finn Damgaard, sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
  • ​Inge Lise Løkkegaard, sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Formål

Udvalgets formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

  • Udvalget varetager den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Det sker i form af kurser, workshop og konferencer.
  • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
  • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
  • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
  • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.