Fortsæt til hovedindholdet
Særligt til menighedsråd
Lønforhandling
menighedsrådet

Lønforhandling

Kirkeministeriet og stifterne udarbejder løbende vejledninger til brug for menighedsrådets arbejde som arbejdsgiver.

Overenskomstansatte kirkefunktionærer og gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har ret til en årlig lønforhandling.

De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer sker i perioden 15. september til 15. november. Forslagene fra medarbejderne eller deres faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.

Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har også ret til en årlig lønforhandling, og er ikke underlagt en særlig forhandlingstermin.

Lokal løndannelse og lønpolitik

Den årlige lønforhandling for medarbejderne kaldes ”lokal løndannelse” og udgør sammen med de centralt fastsatte løntrin og lønintervaller det samlede lønsystem.

Det er vigtigt, at menighedsrådet reserverer budgetmidler til lokal løndannelse og drøfter, hvilke kriterier, rådet vil lægge vægt på i den lokale løndannelse. Kriterierne skal være kendte for medarbejderne f.eks. via en lønpolitik eller fremlæggelse på medarbejdermødet.

Mere om lønforhandling

På den digitale arbejdsplads findes en detaljeret gennemgang af lønforhandlingssystemet i Folkekirken (Kræver log-in).

Får I brug for hjælp undervejs, er I altid velkomne til at kontakte Københavns Stift.

Læs om lønforhandling på DAP