Fortsæt til hovedindholdet
Til frivillige
Særligt til menighedsråd
et kor synger i en kirke som eksempel på en aktivitet, et menighedsråd kan være med til at facilitere

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet. 

Rådet har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar i sognet. Det har ansvar for sognets kirke, kirkegård og præsteboliger. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, som er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne. 

Menighedsrådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. 

Menighedsrådet vælges demokratisk for fire år ad gangen, og består af fem-15 almindelige medlemmer af folkekirken samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således på demokratisk vis har direkte indflydelse på ledelsen af sognet.

På den digitale arbejdsplads, i daglig tale DAP'en, kan du finde al relevant information for dig som menighedsrådsmedlem. Du finder et link øverst på siden.