Fortsæt til hovedindholdet
Særligt til menighedsråd
Samarbejdsaftaler
menighedsrådet

Samarbejdsaftaler 

Samarbejdsaftaler i henhold til menighedsrådslovens §42a

Se Kirkeministeriets hjemmeside for samarbejdsaftaler, der kræver dispensation, samt aftaler frem til og med 2013

Amagerbro Provsti

Samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg om juniorkor og børnekor

Samarbejde i Amagerbro Provsti om børne, ungdoms- og juniorkor

Samarbejdsaftale mellem Vor Frelsers sogns menighedsråd og Nathanaels Sogns menighedsråd om snerydning

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene og provstiudvalget på Amagerbro Provsti om KirkeWeb

Samarbejdsaftale mellem Sundby Kirkes menighedsråd og Nathanael Kirkes menighedsråd om organister

Samarbejdsaftale mellem Islands Brygges Sogn og Simeons-Johannes Sogn om studentermenigheden

Samarbejdsaftale mellem Filips-, Allehelgens- og Sundkirkens sogne vedr. minikonfirmander

Amagerland Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Amagerland Provsti omkring Folkekirkens Skoletjeneste i Tårnby og Dragør.

Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Samarbejdsaftale om hospitalspræster

Samarbejdsaftale om præsters kurser

Samarbejdsaftale om socialrådgivertjenesten

Samarbejdsaftale om Projekt Greater Love - et indvandrerarbejde på arabisk

Bornholms Provsti

Samarbejdsaftale om udgivelse af tryksagen "Velkommen i Bornholms kirker"

Samarbejdsaftale om fælles kirkelige arrangementer i Bornholms Provsti

Samarbejdsaftale om fælles medarbejdere mellem Østerlars Menighedsråd og Gudhjem Menighedsråd. Delreferat af provstiudvalgsmøde. 

Samarbejdsaftale om fælles præstesekretær mellem Knudsker, Hasle, Rutsker, Allinge-Sandvig, Olsker, Klemensker, Rø og Nyker sogne
Bilag til samarbejdsaftale

Tillæg til vedtægt for samarbejde om fælles præstesekretær - 10 menighedsråd Bornholm

Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Bornholms provsti om udgivelse af tryksagen ”Velkommen i Bornholms Kirker”

Samarbejdsaftale om kirkegårdsdrift ved Sct. Knuds Kirke

Samarbejdsaftale om Folkekirkens Skoletjeneste i Bornholms provsti

Samarbejdsaftale om visse fælles kirkelige arrangementer i Bornholms provsti

Samarbejdsaftale mellem Gudhjem og Østerlars menighedsråd om fælles personale

Samarbejdsaftale mellem Hasle og Rutsker menighedsråd om fælles personale og aktiviteter

Samarbejdsaftale mellem Ibsker og Svaneke menighedsråd om personale og aktiviteter

Samarbejdsaftale mellem Nylars og Vestermarie menighedsråd om fælles kirkesanger

Vedtægt for for samarbejde om Folkekirkens Børnekor Bornholm

Vedtægt for samarbejde om kommunikation og synliggørelse af folkekirkerne på Bornholm

Samarbejdsaftale mellem Ibsker og Svaneke Menighedsråd

Vedtægt for samarbejde om Fælles Kirkesangere (Ibsker, Svaneke og Bodilsker Pastorat)

Holmens-Østerbro Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Holmens Kirke og Garnisonskirken om drift af Holmens og Garnisons kirkegårde

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Lundehus Kirke og Taksigelseskirken om fælles personale og aktiviteter

Nørrebro Provsti

Samarbejdsaftale mellem Simeons-Sankt Johannes sogn og Islands Brygges sogn om Studentermenigheden

Samarbejdsaftale mellem sognene i Nørrebro provsti om PUK-finansiering af præsters kurser, studieture med videre

Samarbejdsaftale mellem Sankt Stefans sogn og Simeons-Sankt Johannes sogn om fælles kirkekontor

Vor Frue-Vesterbro Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Vor Frue-Vesterbro Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Vor Frue-Vesterbro provsti om præsters efteruddannelse 

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Vor Frue-Vesterbro provsti om kirkeligt musikpædagogisk og andet arbejde især for børn