Fortsæt til hovedindholdet
Regler og jura
Gravsteder, kirkegård og askespredning
menighedsrådet

Gravsteder, valg af kirkegård og askespredning

Retningslinjer og vejledninger til kirkegårdsvalg, gravstedsvedligeholdelse og askespredninger:

Valg af kirkegård

De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på de folkekirkelige kirkegårde i bopælssognet.

Begravelse på privat grund

Der kan søges tilladelse om at nedsætte højst to urner på privat grund, hvis en række krav om matriklens størrelse, tilknytning mv. opfyldes. Der gives ikke tilladelse til at blive begravet i kiste på privat grund.

Tilladelsen til urnenedsættelse indhentes i det stift, hvor den pågældende ejendom eller grund ligger.

Vejledning §3 stk. 4.3 

Askespredning

Afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. 

Blanketten skal indsendes til Københavns Stift på adressen kmkbh@km.dk for at ansøge om tilladelse.

Gravstedsvedligeholdelse

Som gravstedejer har du pligt til at vedligeholde gravstedet.