Fortsæt til hovedindholdet
Fonde og Legater
Legat til enker og børn af præster i den danske folkekirke
fonde og legater

Legat til enker og børn af præster i den danske folkekirke

Dette legat uddeles af Understøttelsesfonden til enker og børn af præster i den danske folkekirke, der af forskellige årsager er blevet vanskeligt stillet. 

Hvem kan søge legatet?

Legatportionerne skal søges inden for kategorierne:

  • Litra A: til enker efter præster i den danske folkekirke, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillede.
  • Litra B: til børn, hvis en af forældrene er død og barnet uden skyld er kommet i trang. Dette betyder, at alle børn og unge, som har mistet en forælder kan søge. Døtre af præster har dog fortrinsret.
  • Litra C: til børn af ubemidlede præster i den danske folkekirke til hjælp til deres opdragelse og undervisning eller til studier og anden uddannelse til selvstændig virksomhed. Dette betyder, at alle børn og unge kan søge om et legat, hvis formålet med legatet er støtte til uddannelse.

Sådan søger du legatet

Fondsadministrationen modtager ansøgninger til legaterne i perioden 1. marts - 15. maj hvert år.

For at søge legatet skal du bruge vores ansøgningsskema. 

Når du søger, skal du sende følgende: 

  • Ansøgningsskemaet
  • En motiveret ansøgning (og eventuel dokumentation for forhold beskrevet i denne)
  • Seneste årsopgørelse fra SKAT
  • Seneste forskudsopgørelse fra SKAT

Du kan sende din ansøgning til Fondsadministrationen på kbhfond@km.dk. Skriv "Understøttelsesfonden, kirken" i emnefeltet. 

Hvis du sender din ansøgning pr. brev, sendes det til 

Att: Understøttelsesfonden, kirken

Nørregade 11, 1165 København K

Download dit ansøgningsskema 

Hvis du opfylder kriteriet Enker efter præster i den danske folkekirke, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillede:

Hvis du opfylder kriteriet Børn, hvis en af forældrene er død og barnet uden skyld er kommet i trang:

Hvis du opfylder kriteriet Børn af ubemidlede præster i den danske folkekirke til hjælp til deres opdragelse og undervisning eller til studier og anden uddannelse til selvstændig virksomhed: