Fortsæt til hovedindholdet
Fonde og Legater
Legat til enker og børn af lærere i den danske folkeskole
fonde og legater

Legat til enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Dette legat uddeles af Understøttelsesfonden til enker og børn af lærere i den danske folkeskole, der af forskellige årsager er blevet vanskeligt stillet. 

Hvem kan søge legatet?

Legatportionerne skal søges inden for kategorierne:

  • Litra A: Enker efter folkeskolelærere, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede.
  • Litra B: Ugifte børn, hvis fader er død og børnene uden skyld er kommet i trang. Det betyder, at alle børn og unge, hvis far er død, kan søge. Døtre af folkeskolelærere har dog fortrinsret.

Sådan søger du legatet

Fondsadministrationen modtager ansøgninger til legaterne i perioden 1. marts - 15. maj hvert år.

For at søge legatet skal du bruge vores ansøgningsskema. 

Når du søger, skal du sende følgende: 

  • ansøgningsskemaet
  • en motiveret ansøgning (og eventuel dokumentation for forhold beskrevet i denne)
  • seneste årsopgørelse fra SKAT
  • seneste forskudsopgørelse fra SKAT.

Du kan sende din ansøgning til Fondsadministrationen på kbhfond@km.dk. Skriv "Understøttelsesfonden, skolen" i emnefeltet. 

Hvis du sender din ansøgning pr. brev, sendes det til: 

Att: Understøttelsesfonden, skolen

Nørregade 11, 1165 København K

Download dit ansøgningsskema 

Hvis du opfylder kriteriet Enker efter folkeskolelærere, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede:

Hvis du opfylder kriteriet Ugifte børn, hvis far er død, og børnene uden skyld er kommet i trang: