Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskoppens CV
Peter Skov-Jakobsen, Biskop over Københavns Stift

Biskoppens CV

Peter Skov-Jakobsen er født 1959 og cand.theol. i 1993. Han er opvokset i Korup ved Odense

Peter Skov-Jakobsen har været biskop over Københavns Stift siden 1. september 2009. Han er den sjette biskop i stiftet, siden det blev oprettet i 1922. 

Ud over kristendom og folkekirken er han blandt andet optaget af samfundsforhold, litteratur og europæisk historie. 

2017: Kommandør af Dannebrogordenen

2020: Formand for Grænseforeningen

Uddannelse 

 • Peter Skov-Jakobsen blev student fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense i 1979. Herefter begyndte han at studere tysk ved Københavns Universitet. Senere skiftede han til teologi ved Københavns Universitet, og i 1993 blev han kandidat i teologi. Peter Skov-Jakobsen har også studeret teologi ved University of Hull i det østlige England, hvorfra han blev Master of Arts i 1992.

Karriere

 • Efter ni års ophold i England, hvor Peter Skov-Jakobsen studerede, arbejdede som assistent og siden som sømandspræst i sømandskirken i Hull (samt i Grimsby og Newcastle), vendte han i 1998 hjem til Danmark, hvor han blev ansat som sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København. Han bestred stillingen frem til 2009, hvor han blev valgt som biskop i Københavns Stift.
   
 • Peter-Skov Jakobsen har været medlem af en lang række kirkelige bestyrelser, råd og kirkeministerielle udvalg. Han er formand for Rådet for Folkekirkens Nødhjælp samt Porvoo-fællesskabet, som er et fællesskab af lutherske kirker i Norden og de baltiske lande og de anglikanske kirker i England, Skotland, Irland samt de anglikanske kirker i Portugal og Spanien. Peter Skov-Jakobsen er desuden medlem af en række bestyrelser, herunder Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han er endvidere – qua sit embede som biskop over Københavns Stift – præsident for Bibelselskabet. I 2015 var Peter Skov-Jakobsen initiativtager til samtaleforummet Jødisk Kristent Muslimsk Forum.
   
 • I årene 2001-2002 og 2008-2009 var Peter Skov-Jakobsen periodevist udsendt som orlogspræst i forbindelse med Søværnets operationer i henholdsvis Middelhavet og Adénbugten i det Sydarabiske Hav.
   
 • I 2003-2009 var han teologisk rådgiver for Københavns daværende biskop Erik Norman Svendsen ved det daværende Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift.
   
 • Peter Skov-Jakobsen har i flere forskellige sammenhænge virket som underviser i kristendom, blandt andet på Det Kongelige Teaters Læseskole samt ved Søværnets Officersskole, hvor han også har undervist i militær etik. 
   
 • Han har desuden været anmelder af faglitteratur ved Kristeligt Dagblad og skriver i dag kommentarer og anmelder bøger i Altinget.dk.
   
 • Biskoppens opgaver
 • Pressefoto af Peter Skov-Jakobsen