Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Nyheder om arbejdsmiljø

Aktuelt om arbejdsmiljø

Seneste nyheder om arbejdsmiljø i Københavns Stift

Psykologisk tryghed skaber trivsel

25.04.2024
Der er en tydelig sammenhæng mellem medarbejdertrivsel og hvordan arbejdspladsen reagerer på fejl og tvivl. Derfor var emnet på programmet til forårets arbejdsmiljødag for præster i Københavns Stift i april.

Læs mere

Ny undersøgelse: Stor jobtilfredshed i folkekirken

24.01.2024

En ny landsdækkende undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken viser stor jobtilfredshed og trivsel blandt ansatte, men også behov for mere tydelig og professionel ledelse til håndtering af svære sager. Biskopperne vil nu samle folkekirkens parter til dialog om konkrete tiltag.

Læs mere

Styrk arbejdsmiljøet med en personalepolitik

28.11.2022

Menighedsrådet ved Store Magleby Kirke har i mange år haft en personalepolitik. Den er en hjælp til de ansatte i dagligdagen, fordi den forklarer menighedsrådets holdning og forventninger til de ansatte.

Læs mere

Fælles handleplan for folkekirkens arbejdsmiljø

14.09.22

Folkekirkens parter og Kirkeministeriet er for første gang gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. 

Læs mere

Peter Skov-Jakobsen: Præster skal ansættes efter kvalifikationer, ikke køn

29.08.2022

Bekendtgørelsen, der fritager folkekirken fra at følge ligebehandlingsloven, har udlevet sin tid for længst, mener Peter Skov-Jakobsen.

Læs mere

Fælles tiltag for bedre arbejdsmiljø i folkekirken

23.08.2022

Repræsentanter for landets biskopper mødtes i dag med Landsforeningen af Menighedsråd for at finde fælles løsninger på problemer med arbejdsmiljø på folkekirkelige arbejdspladser. De har sammen besluttet at arbejde videre med tre konkrete tiltag for bedre trivsel, samarbejde og tilsyn.

Læs mere

Fokus på folkekirkens psykiske arbejdsmiljø 

16.08.2022 
Det er uacceptabelt, at ansatte på folkekirkens arbejdspladser udsættes for nedgørende behandling, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.
Læs mere

Ny whistleblowerordning på vej i folkekirken

08.07.2022 
Landets ti stifter arbejder på en whistleblowerordning, som arbejdsgivere i folkekirken kan tilslutte sig, hvis de er omfattet af lovgivningen om beskyttelse af whistleblowere.
Læs mere

Sommerbrev fra Peter Skov-Jakobsen

01.07.2022
Det er vigtigt, at vi har medier, der forholder sig kritisk til embedsførelsen i det danske samfund – også i folkekirken, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit sommerbrev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.
Læs mere

Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable 

08.06.2022
Fælles erklæring fra landets biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd: Vi accepterer ikke krænkende handlinger og seksuel chikane i folkekirken.
Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø og mobning i folkekirken

27.03.2022
Provster, præster og arbejdsmiljørepræsentanter mødtes i bispegården for at debattere løsninger for et bedre arbejdsmiljø i Københavns Stifts kirker.
Læs mere

Redskab til at forebygge seksuel chikane

24.01.2022
I Frederiksberg Provsti har man lavet en handleplan til forebyggelse af seksuel chikane til sognene, som gør det overskueligt for menighedsråd at arbejde med emnet. Handleplanen, som deles her, kan bruges af alle menighedsråd i stiftet.
Læs mere

Store temaer på årets første bispemøde

12.01.2022
Biskopperne begyndte 2022 med bispemøde i København, hvor de talte om KLM-faget på læreruddannelsen, migrantarbejdet, arbejdsmiljø i folkekirken - og tog vigtige beslutninger om arbejdet med fremtidens gudstjeneste.
Læs mere

Nye vejledninger mod seksuel chikane

17.12.2021
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet to supplerende vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser.
Læs mere

Vi skal tale åbent med hinanden om problemerne

14.12.2021
Den åbne samtale om det, der ikke fungerer på folkekirkens arbejdspladser, eller det, der direkte skader, er nødvendig for, at vi kan tage fat på problemerne, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige.
Læs mere

Mere rådgivning om arbejdsmiljø 

14.12.2021
Efter en forsøgsperiode på fem år gøres Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning permanent.
Læs mere

Seksuel chikane kan forebygges 

03.09.2021
Alle skal kende til stiftets handleplan mod seksuel chikane. Derfor mødtes provster og tillidsrepræsentanter den 1. september for at få konkrete redskaber til at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Næste skridt bliver at sætte fokus på emnet i sognene, fx gennem provstikonventerne.
Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane i folkekirken

10.08.2021
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har opdateret sin vejledning om, hvordan folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger.
Læs mere

Det skal være trygt at gå på arbejde

30.06.2021
Kommentar bragt i Kristeligt Dagblad 29. juni 2021 under overskriften "Københavns biskop: Det skal være trygt at gå på arbejde i folkekirken".
Læs mere

Godt arbejdsmiljø kræver hurtig handling

18.06.2021
Fem actioncards skal være med til at sikre handling, når der opstår problemer på arbejdspladsen. Værktøjet er et af flere nye initiativer for godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i folkekirken i København. 
Læs mere

Alle skal føle sig trygge i folkekirken

26.05.2021
Biskoppen præsenterede 19. maj en handlingsplan mod seksuel chikane for provsterne. Planen udspringer af drøftelser i efteråret og er et af flere initiativer, som skal fremme godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken i København.
Læs mere

Ny klagevejledning kan give nyttig indsigt

15.03.2021
Hvis du har behov for at klage over noget i folkekirken, kan det være svært at vide, hvordan du gør. Derfor har Københavns Stift lavet en klagevejledning, som kan guide dig, uanset om du er bruger, ansat eller en del af et menighedsråd. 
Læs mere

Handleplan om seksuel chikane på vej 

07.10.2020
Peter Skov-Jakobsen ønsker at styrke indsatsen mod seksuel chikane i Københavns Stift. Det skriver han om i sit brev til ansatte og frivillige.
Læs mere

Sådan behandler vi klager over præster i Københavns Stift

02.03.2020
Når en præst i folkekirken anklages for ikke at have levet op til de krav, der stilles til embedet, har vi fokus på to ting: at sagen bliver grundigt undersøgt, og at den anklagedes retssikkerhed sikres, skriver Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift.
Læs mere

Stress viser sig ofte som små, subtile tegn

03.02.2020
Folkekirkeligt arbejdsmiljøprojekt skal hjælpe præster, som er ramt psykisk. Psykiater Jesper Karle og en tidligere stressramt præst deler her i artiklen viden og gode råd til at støtte en kollega – eller dig selv.
Læs mere

Bedre trivsel med gode samtaler

26.03.2019
Ønsker I inspiration til, hvordan I kan styrke trivsel og arbejdsglæde i jeres sogn? Så er der hjælp at hente i en undersøgelse af kulturen på folkekirkens arbejdspladser, som anbefaler, at folkekirken begynder med at styrke samtalen.
Læs mere

Styrket indsats mod sexchikane i folkekirken

03.09.2019
Vejledning om håndtering af seksuel chikane skal styrke bevidstheden og arbejdet med at hindre at seksuelle krænkelser finder sted på folkekirkens arbejdspladser.
Læs mere