Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Godt arbejdsmiljø kræver hurtig handling

Fem actioncards skal være med til at sikre handling, når der opstår problemer på arbejdspladsen. Værktøjet er et af flere nye initiativer for godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i folkekirken i København.

Bispegården på Frue Plads

Stiftsadministrationen har fokus på godt arbejdsmiljø i stiftets kirker. 
 Foto af Bispegården: Henrik Dons Christensen 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Hvis ulykken er ude på arbejdspladsen, er det vigtigt at handle hurtigt.

Derfor har Københavns Stift udarbejdet fem actioncards som et ledelsesværktøj for provstiernes arbejdsmiljøgrupper.

Actioncards fungerer som tjeklister, hvis der sker en ulykke eller en arbejdsmæssig belastning, så alt håndteres hurtigt, korrekt og ud fra fælles standarder. De erstatter ikke lokale handleplaner.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen er glad for at præsentere endnu et konkret værktøj, som understøtter det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i stiftets kirker.

- Der må aldrig herske tvivl om, hvordan man skal handle, eller hvem man kan gå til, hvis man oplever krænkelser, sygdom, ulykker eller andre udfordringer på arbejdspladsen. Alle har et ansvar for at hjælpe hinanden, og vores actioncards er et godt redskab til at hjælpe hurtigt og korrekt, siger biskop Peter Skov-Jakobsen.

Værktøjet er en hjælp til præster, der:

  • Udsættes for mobning, chikane, trusler eller vold.
  • Føler sig stressramte eller udsat for dårligt psykisk arbejdsmiljø.
  • Oplever konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø.
  • Er udsat for en ulykke i forbindelse med sit arbejde.
  • Har mistanke om, at sygdom kan være opstået på grund af arbejde.

Andre medarbejdere end præster skal som udgangspunkt henvende sig til menighedsrådet i stedet for Københavns Stift, hvis de oplever problemer på arbejdspladsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Ingeborg Marie Nielsen, e-mail: iman@km.dk, tlf.: 61614507.

Fuldmægtig Julie Weile Larsen, e-mail: juwla@km.dk, tlf.: 33476532.

Andre initiativer i 2021

  • De fem actionscards er et af flere initiativer fra stiftsadministrationen, som har fokus på godt arbejdsmiljø i folkekirken i København.
  • Biskoppen præsenterede de fem actioncards samt en handlingsplan mod seksuel chikane til provstemøde 19. maj 2021. Begge dele introduceres i den kommende tid til præsterne, og implementeres som arbejdsværktøj for alle provster og præster i stiftet
  • I marts 2021 udarbejdede stiftsadministrationen desuden en klagevejledning til ansatte, frivillige og brugere af folkekirken i København.

Find de fem actioncards her

Læs mere om arbejdsmiljø i folkekirken hos Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning