Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Redskab til at forebygge seksuel chikane

I Frederiksberg Provsti har man lavet en handleplan til forebyggelse af seksuel chikane til sognene, som gør det overskueligt for menighedsråd at arbejde med emnet.  Handleplanen, som deles her, kan bruges af alle menighedsråd i stiftet.  

Kirsten Jørgensen, provst i Frederiksberg Provsti, håber at handleplanen vil gøre det nemmere for menighedsråd at arbejde med forebyggelse af seksuel chikane

Af Ulla Haahr

Idéen om et overskueligt materiale, som menighedsrådene kan bruge i arbejdet med at forebygge seksuel chikane, stammer fra menighedsrådsformændene i Frederiksberg Provsti. Der var enighed om at opfordre to kontaktpersoner, Sanne Østrup, Sankt Thomas Kirke og Hanne Lindstrøm, Sankt Markus kirke, til at udforme teksten. Resultatet er handleplanen, der er blevet sendt til alle menighedsrådsformænd.

Kirsten Jørgensen, provst i Frederiksberg Provsti, håber, at teksten, der samler det nødvendigste om problemstillingen, vil gøre det nemt at få en god dialog om emnet i menighedsrådet og blandt de ansatte.

”Formålet med teksten er at hjælpe menighedsrådene til at sikre, at der ikke sker seksuel chikane og krænkelser. Jeg tror, der er et behov for det, for det er ikke noget der drøftes meget. Med teksten som udgangspunkt er det nemmere at komme i gang.”

Alle sogne skal have en handleplan for forebyggelse af seksuel chikane og krænkende adfærd. Og ifølge Kirsten Jørgensen viser undersøgelser, at bare dét at alle ved, at en handleplan findes, har en forebyggende virkning.

”Jeg er dog overbevist om, at virkningen først er optimal, når man bruger teksten aktivt til en samtale om, hvor det forholder sig i det enkelte sogn, og hvad man kan gøre for forebygge. Derfor har jeg også opfordret sognene til at huske at tage det op flere gange i fremtiden, så de ikke glemmer problemstillingen. Teksten skal altså bruges som en vedvarende påmindelse.”

Kirsten Jørgensen understreger, at sognene kan tage handleplanen i anvendelse på den måde, man finder bedst i det enkelte sogn.

Handleplanen kan ses her og bruges frit af alle (link)