Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Peter Skov-Jakobsen: Vi skal tale åbent med hinanden om problemerne

Den åbne samtale om det, der ikke fungerer på folkekirkens arbejdspladser, eller det, der direkte skader, er nødvendig for, at vi kan tage fat på problemerne, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige.

Portrætfoto af biskoppen

København den 14. december 2021

 

 

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

Vi er allerede midt i den travle december måned. Der er ekstra mange arrangementer, som skal afvikles i stiftets kirker, samtidig med at julefejringen skal forberedes. Og endnu en gang skal vi tænke corona med i begge dele.
 

Vi vil ikke stå i den samme situation i år som i julen 2020. Vi håber derfor, at vores sundhedsmyndigheder kan melde ud i tide, dersom der er yderligere restriktioner i forbindelse med juleaften og julens øvrige gudstjenester.


Rammerne er som tidligere under corona-pandemien fastlagt af regeringen. Der er restriktioner, som vi skal følge i folkekirken. Derfor er det vigtigt, at I følger med i udmeldingerne fra Kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne. På stiftets hjemmeside kan I følge udviklingen i restriktionerne og de anbefalinger og vejledninger, der følger i kølvandet på udmeldingerne. 


Men der lægges samtidig op til, at menighedsråd og ansatte skal finde ud af, præcist hvordan de overordnede retningslinjer skal udmøntes. Derfor er det meget vigtigt, at I taler sammen i sognet om, hvad der passer hos jer inden for rammerne. Og husk at henvende jer til jeres provst eller til stiftet, hvis I har spørgsmål eller har brug for vejledning i forbindelse med de mange spørgsmål, som situationen kan rejse.
 

Arbejdsmiljøet bliver diskuteret for tiden i Københavns Stift og i de øvrige stifter. Tak til dem, der tager det op og er med til at skabe løsninger. Den eneste måde vi i folkekirken kan få hul på de udfordringer, vi har med det psykiske arbejdsmiljø, er ved, at vi taler åbent med hinanden om det. 

 

Det er vigtigt, at præster taler indbyrdes med hinanden om det. Og det er vigtigt, at præster taler med de andre ansatte i folkekirken om det. Ligesom det gælder for øvrige ansatte i folkekirken, er det også vigtigt, at præster bruger enten deres provster, deres biskop eller deres arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Den åbne samtale om det, der ikke fungerer, eller det, der direkte skader, er nødvendig for, at vi kan tage fat på problemerne.


Vi taler om det, fordi vi gerne vil løse problemerne og være med til at skabe bedre rammer for det daglige arbejde.


 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen