Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Temadag om arbejdsmiljø og mobning i folkekirken

Provster, præster og arbejdsmiljørepræsentanter mødtes i bispegården for at debattere løsninger for et bedre arbejdsmiljø i Københavns Stifts kirker.

Vicedirektør Arne Hauge Jensen og senioranalytiker Amanda Thor Andersen fra Oxford Research faciliterede temadagen om arbejdsmiljø. 
Foto: Ingeborg Marie E. Nielsen

Af Ingeborg Marie E. Nielsen og Julie Weile Larsen 

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for god trivsel på arbejdspladsen, men i nogle kirker er arbejdsmiljøet udfordret.

I 2017 viste en undersøgelse fra analyse-, konsulent- og rådgivningsvirksomheden Oxford Research for eksempel, at hver femte præst har følt sig mobbet på arbejdspladsen. 

Det er et problem, som Københavns Stifts biskop, provster og arbejdsmiljørepræsentanter arbejder målbevidst for at forebygge og finde løsninger på.

Derfor var de samlet i bispegården 10. marts for at tale om arbejdsmiljø i folkekirken og identificere handlinger og indsatser, der kan forebygge og handle på mobning.

Vi skal finde løsninger

Vicedirektør Arne Hauge Jensen og senioranalytiker Amanda Thor Andersen fra Oxford Research faciliterede dagen.

De introducerede deltagerne til undersøgelser og viden om området, herunder deres egen undersøgelse af arbejdspladskulturen som årsag til mobning i folkekirken. De holdt også oplæg om blandt andet mobningens anatomi og arbejdspladskultur.

Undervejs diskuterede deltagerne omfanget af - og billedet på - udfordringerne i Københavns Stifts kirker, at være vidner til eller udsat for mobning samt arbejdspladskulturen ude i sognene. De talte blandt andet om, at:

  • Vi i fællesskab kan og skal gøre noget ved problemerne.
  • Hvor vigtigt det er, at udfordringerne tages op både på stiftsplan og lokalt.
  • At man skal være bedre til at kommunikere om mulighederne for dem, der oplever problemer med arbejdsmiljøet.

Dagen blev rundet af med at undersøge, hvordan man konkret arbejder videre med at forebygge og handle på mobning i stiftet.

- Den samtale og udveksling af erfaringer, der var i grupperne og i plenum, viste helt tydeligt, at det her er en problemstilling, som optager alle. Jeg er især glad for det store engagement, som alle lagde for dagen, for det er virkelig et både vigtigt og alvorligt emne at samarbejde om at finde løsninger på, siger biskop Peter Skov-Jakobsen.

Temadagen følges op med en ny temadag om arbejdsmiljø i september 2022.