Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vejledning om håndtering af seksuel chikane i folkekirken

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har opdateret sin vejledning om, hvordan folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger. 

Bispegården på Frue Plads

Københavns Stiftsadministration har i 2021 lanceret flere initiativer for godt arbejdsmiljø i stiftets kirker.

Af Ingeborg Marie Nielsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen er alvorligt og skal forebygges. 

Hvis det alligevel sker, skal arbejdspladsen erkende problemet og gribe ind. Det gælder uanset, om du er leder,  tillidsrepræsentant eller kollega. For seksuel chikane er - ligesom mobning - helt uacceptabelt.

Det er essensen i en "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser", som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd netop har opdateret i samarbejde med Kirkeministeriet.

Vejledningen omfatter alle ansatte i folkekirken.

Da seksuel chikane er en særlig form for mobning, kan mange af de tiltag, som foreslås i vejledningen, også bruges til at forebygge og stoppe mobning.

Vejledningen vil blandt andet blive fulgt op med en guide til lokal dialog om seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Ingeborg Marie Nielsen, e-mail: iman@km.dk, tlf.: 61614507

Fuldmægtig Julie Weile Larsen, e-mail: juwla@km.dk, tlf.: 33476532

Initiativer for godt arbejdsmiljø i Københavns Stift i 2021

  • I marts lancerede stiftsadministrationen en klagevejledning til ansatte, frivillige og brugere af folkekirken i København.
  • I marts offentliggjorde stiftsadministrationen en handlingsplan mod seksuel chikane.
  • Til provstemøde i maj præsenterede biskoppen handlingsplanen samt fem actioncards som hjælp til hurtig handling ifm. mobning og chikane på arbejdspladsen.
  • I september introduceres redskaberne også til præsterne.

Læs biskoppen kommentar "Det skal være trygt at gå på arbejde" i Kristeligt Dagblad, 29. juni 2021.

 

Læs biskoppens brev til ansatte og frivillige om at styrke indsatsen mod seksuel chikane, 7. oktober 2020.