Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Handleplan om seksuel chikane på vej 

Peter Skov-Jakobsen ønsker at styrke indsatsen mod seksuel chikane i Københavns Stift. Det skriver han om i sit brev til ansatte og frivillige

Seksuel chikane angår os alle, og derfor er vi også nødt til at arbejde sammen om at styrke vores indsats på området, skriver Peter Skov-Jakobsen

Seksuel chikane angår os alle, og derfor er vi også nødt til at arbejde sammen om at styrke vores indsats på området, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift


I sidste uge afholdt provsterne og jeg de årlige landemodeforhandlinger i Københavns Stift. Her drøftede vi seksuel chikane på stiftets arbejdspladser. Seksuel chikane er en form for mobning, og den seneste tids offentlige debat om emnet har bekræftet, hvad undersøgelser længe har peget på. Det findes i alle brancher og på alle arbejdspladser, også i Københavns Stift.

En undersøgelse fra FOA viser, at 8 % af medlemmerne følte sig chikaneret i virksomheder, som prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Modsat følte 30 % af FOAs medlemmer sig seksuelt chikaneret i de virksomheder, der ikke prioriterer forebyggelse. Undersøgelsen peger på, hvorfor det er vigtigt, at vi her i stiftet sætter et arbejde i gang på området.

Derfor er vi i stiftsadministrationen gået i gang med at udarbejde en handleplan. Den er endnu ikke færdig, men jeg vil i det følgende gerne fortælle om, hvordan vi forestiller os, at vi kan gå til arbejdet.

Vi skal gribe problematikken an fra to vinkler. Dels skal vi have fokus på, hvad vi kan gøre for at forhindre, at seksuel chikane finder sted i Københavns Stift. Dels skal vi sørge for, at I, der sidder med ledelsesansvar, har mulighed for at blive klædt på til at løfte ansvaret, når der finder seksuel chikane sted på arbejdspladserne i stiftet.

På forebyggelsessiden skal vi arbejde med at definere, hvad vi under ingen omstændigheder vil acceptere. Stiftsadministrationen og jeg vil sætte arbejdet i gang, men vi får brug for, at sognene bidrager til det arbejde. Desuden er det vigtigt, at vi arbejder på at give alle jer med ledelsesansvar den nødvendige viden om, hvordan I håndterer det, hvis en medarbejder bliver udsat for seksuel chikane.

Hvad angår den konkrete håndtering af det, når der finder seksuel chikane sted, vil vi udarbejde en to-do for, hvordan vi på stiftets enkelte arbejdspladser kan håndtere det, når en medarbejder oplever seksuel chikane. Endelig skal vi have fokus på at skabe tryghed og tillid for medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane. Hvis ikke I, der er ansat i folkekirken i Københavns Stift, har tiltro til, at jeres oplevelser bliver taget alvorligt, og at jeres ærinde bliver håndteret professionelt, kan vi ikke forvente, at I fortæller om det.

Jeg vil i første omgang drøfte planen med provsterne, tillidsmændene, arbejdsmiljørepræsentanterne og stiftsrådet, og jeg håber, at de kirkeligt ansattes fagorganisationer også vil være med.

Jeg ser frem til det videre arbejde med sagen. Problemstillingen angår os alle, og derfor er vi også nødt til at arbejde sammen om at styrke vores indsats på området.

 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen