Fortsæt til hovedindholdet
Debat og taler
Nyheder

Det skal være trygt at gå på arbejde

Kommentar bragt i Kristeligt Dagblad 29. juni 2021 under overskriften "Københavns biskop: Det skal være trygt at gå på arbejde i folkekirken".

Opdateret den 16. juli 2021 med faktaboks om folkekirkens psykiske arbejdsmiljø sammenlignet med andre danske arbejdspladser

Kommentaren i Kristeligt Dagblad

Af biskop Peter Skov-Jakobsen

Gennem det seneste år har flere medier fortalt om dårligt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Fortællingerne handler blandt andet om ulykkelige sager i nogle af Københavns Stift kirker, hvor medarbejdere og frivillige på den ene eller anden måde er gået skævt af hinanden. Det ene ord har taget det andet, og arbejdsmiljøet har udviklet sig fra skidt til værre.

Flere gange har jeg som biskop været indblandet i at finde en løsning.

Men hvorfor bliver de her sager ved med at dukke op? Kan frivillige og ansatte i folkekirken ikke arbejde side om side om det fælles formål uden at "ryge i totterne på hinanden"?

Når samarbejde går skævt

Svaret er jo, og det gør de da også i langt de fleste af de over 100 kirker, som hører under Københavns Stift.

Men folkekirken er en stor arbejdsplads med mange engagerede mennesker. Hvor mange engagerede mennesker mødes, der støder vi også somme tider sammen. Nogle gange kan et samarbejde desværre gå så skævt, at parterne skal have hjælp til at finde hinanden igen.

Det er både ulykkeligt for de involverede, men også for deres kolleger, mens det står på. Derfor bliver jeg også ked af at høre om arbejdsmiljøproblemer, som ikke er løst i opløbet, men har fået lov at bide sig fast.

For krænkelser som mobning og chikane må aldrig være en del af arbejdsdagen. Det må aldrig blive så svært at gå på arbejde, at det går ud over ens psykiske velbefindende.

Folkekirkens særlige struktur

For at forstå, hvad der er på spil, er det vigtigt at forstå folkekirkens struktur.

Kirkerne er selvstændige arbejdspladser, når det handler om kirkefunktionærerne. Menighedsrådet, som består af frivillige, har pligt og ansvar for kirkefunktionærerne. Jeg, som biskop, bliver involveret, hvis der er tale om en arbejdsmiljøsag, der involverer præsten.

Folkekirkens ledelsesstruktur med de to søjler er kompleks, og modellen tager ikke højde for virkeligheden. Der, hvor mennesker med stærke holdninger og meninger skal mødes om et samarbejde.

Hver gang, der opstår gnidninger mellem præster eller mellem præster og menighedsråd, kan det påvirke alle kirkelige ansatte på stedet. Og med den ledelsesstruktur, vi har i dag, bliver alle ansatte ikke nødvendigvis involveret i løsningen af problemet.

Vi hjælper

Som biskop ligger det mig meget på sinde, at der er et godt arbejdsmiljø i stiftets kirker.

Hører jeg og stiftsadministrationen om problemer med det psykiske arbejdsmiljø, hvor præster i en eller anden udstrækning er involveret, så handler vi på det. Hvis stiftets menighedsråd har brug for det, så hjælper vi også dem til at handle, når de får kendskab til arbejdsmiljøproblemer blandt faggrupper, som de har pligt og ansvar for.

Vi sætter ind med samtale og mægling og ender det med et påbud fra Arbejdstilsynet, så sættes der ind med en arbejdsmiljøkonsulent ude i kirken.

Folkekirken har også en arbejdsmiljørådgivning, som rådgiver og vejleder om at forebygge og løse udfordringer med miljøet i kirkerne. Så dér er også hjælp at hente.

Konkrete redskaber

Uanset hvilken struktur, man er underlagt, så har alle – ansatte som frivillige - et ansvar for at behandle hinanden ordentligt. Det gælder i folkekirken som på alle andre arbejdspladser.

Konflikter i folkekirken er ikke en ny problemstilling. Derfor har Københavns Stift sat ind med oplysning om, hvor og hvordan man kan søge hjælp, hvis man oplever krænkelser eller mobning. Det fortsætter vi med.

Et stort problem i kirken har været, at folk i nogle tilfælde går stille med deres problemer, måske fordi det er små arbejdspladser, hvor man er nødt til at få hverdagen til at fungere. Derfor kan der gå lang tid, før vi bliver inddraget. Det sker måske også i andre brancher.

Det er ikke mit indtryk, at arbejdsmiljøet lider mere i Københavns Stift end mange andre steder. Men vi vil gerne have problemerne frem i lyset.

Aktuelt er vi i gang med at implementere konkrete redskaber som actioncards for godt arbejdsmiljø og en handlingsplan mod seksuel chikane. Det er redskaber, som alle provster og præster i stiftet skal kende til, og som vi håber, menighedsrådene også vil lade sig inspirere af.

Sig det højt

Allerhelst vil vi forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikter. Vi vil forebygge krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane. Går det alligevel galt, er vi nødt til at kende problemet for at kunne hjælpe.

Det kan være en kompleks opgaveløsning, for når arbejdsrelationer først er gået i baglås, kan det tage tid at få løst problemerne.

Så hvis du oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø, så råb op, søg hjælp. Det gælder uanset, om det handler om dig eller din kollega. Og det gælder uanset hvilken arbejdsplads, du er en del af.

Tal med hinanden. Tag fat i nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. Eller kontakt den øverste ledelse. For det skal være trygt at gå på arbejde i folkekirken.

Er arbejdsmiljøet i folkekirken dårligere end på andre danske arbejdspladser?

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er hverken værre eller bedre end på andre danske arbejdspladser. Det viser undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken fra 2012.


Når folkekirken alligevel har nogle problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som ikke ses på andre danske arbejdspladser, skyldes det i følge undersøgelsen, at folkekirkens organisering ser ud til at gøre arbejdspladserne særligt sårbare over for bl.a. mobning og chikane.

 

Undersøgelser af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø

Folkekirkens arbejdsmiljø er blevet undersøgt flere gange i løbet af de seneste 15 år.


+ 2018: Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken

+ 2017: Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken


+ 2012: Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012