Fortsæt til hovedindholdet
Årsrapporter og økonomi
Stifternes kapitalforvaltning

Stifternes Kapitalforvaltning

Her finder du mødereferater, nyhedsbreve, regnskaber og afrapporteringer fra Stifternes Kapitalforvaltning

I december 2008 vedtog de ti stifters stiftsråds respektive stiftsøkonomiudvalg en samarbejdsaftale om forvaltningen af stiftsmidlerne.

Formålet med Stifternes Kapitalforvaltning er blandt andet at forvalte kirke- og præsteembedekapitalerne (stiftsmidlerne) bedst muligt.