Fortsæt til hovedindholdet

RÆK UD

Nye veje til børn og unge voksne
Københavns Stift

Velkommen! 

Ræk ud er et innovationsprojekt som vil finde vej til de børn, børnefamilier og unge voksne, som folkekirken ikke har kontakt med i dag.

Det bærende redskab i udviklingsarbejdet er at sætte brugeren i centrum - at fastholde blikket på deres motivation og behov - for herigennem at øjne nye veje til det, der kan forbinde os. Hvad er deres behov? Hvordan imødekommer vi disse behov? Hvad står i vejen og skaber afstand mellem dem og folkekirken? Hvordan kan vi flytte os, så afstanden bliver mindre?

projektrapport

Læs rapporten om RÆK UD-projektet

Da udviklingsprojektet og dets resultater blev præsenteret den 18. juni 2024 i Flintholm Kirke, blev projektrapporten udgivet ved samme lejlighed.

Find den digitale udgave af rapporten her:

 

På dette site er al projektmaterialet samlet med henblik på, at alle der er blevet inspireret af tankerne i RÆK UD bare kan gå i gang. Der er udviklingsværktøj, brugerprofil, vidensbank og konceptbeskrivelser til download.

RÆK UD

Generelt om RÆK UDs koncepter

RÆK UD har i foråret 2024 haft et tværfagligt idéudviklingsforløb med hundredvis af idéer. Det er resulteret i otte gennemarbejdede koncepter. 

 

Der er tale om den sværeste af alle discipliner indenfor publikumsudvikling: Ny aktivitet til nyt publikum.

 

LÆS MERE HER

RÆK UD

KONTAKT

Er du interesseret i at gå videre med et af koncepterne?

Eller vil du være med i det videre arbejde på et eller andet plan?

Så kontakt en tovholder:

 

 

Udviklingsgruppen: Annette Molin Brautsch, Asta Møller Neimann, Charlotte Maria Rasmussen, Dorte Thomsen, Jeanette Sauerberg, Karoline Lykke Nyborg, Liane Dambo, Lise Damkjær, Louise Britze, Malte Ystrøm Madsen, Maria Kynne, Martin Bennebo, Mette Scheurer, Pernille Tjørnemark, Pia Mi Ran Poulsen, Rasmus Bjørn Østergaard Zachariassen, Ruben Harboe, Sandra Skov Fallesen, Sofie Bohm, Therese Møller

 

Feedbackgruppen: Agnete Veit, Anita Obling Kring, Annika Hamann, Benedikte Sommer, Berit Berg, Charlotte Maria Andersen, Christian Bro, Clara Charlotte Ledet, Erik Hviid Larsen, Emma Stengade, Folmer Lynggaard, Frederik T. Damm, Hannah Svinth-Værge, Helene Ferslev, Johanne Elisa Fjordside, Johanne Øhlenschlæger, Jonas Kim Jacobsen, Karen Felter Vaucanson, Karin Thanning, Lars Obel, Laura Cæcilie Engell Jessen, Lisa Hauge Noldegaard, Mia Geisler, Pernille Vinge Karlsson,

Peter Kristian Friis, René Rud Mikkelsen, Sidsel Runge Kristensen, Signe Randorff, Thomas Skjølstrup

 

Styregruppen: Jens Andersen (formand), Michael Krogstrup Nissen, Morten Bangsgaard,

Benedikte Sommer, Lars Obel, Annette Molin Brautsch, Pia Mi Ran Poulsen, Malte Ystrøm Madsen

Projektsekretariatet: Birgitte Schmidt Andersen (projektleder), Ulla Haahr

Udviklingskonsulent: Søren Mikael Rasmussen, RasmussenNordic

Et tværfagligt udviklingsforløb

Projektet har ingen færdige svar. Det ligger i innovationsarbejdets natur, at vi må være åbne og søgende, mens vi tramper nye stier og finder vej. Med den bevidsthed har henved 100 præster, ansatte, valgte og frivillige i Københavns Stift i foråret 2024 taget første skridt på vejen. I et tværfagligt udviklingsforløb har de bestræbt sig på at lægge ”plejer” til side og gå ind i nye måder at se tingene på. De har produceret en række færdige koncepter, som på hver sin måde vil bidrage til at mindske afstanden mellem folkekirken og de unge voksne/børnefamilier, som vi ikke har kontakt med i dag. Undervejs har de identificeret en række mentale og strukturelle barrierer, som der skal arbejdes med, for at folkekirken kan gøre tankerne i RÆK UD til handling.

For at understøtte den fortsatte udvikling, har styregruppen bag RÆK UD stampet den første sti, så der er noget at gå ad, når projektet bevæger sig ind i den fase, hvor nye idéer skal testes og tilpasses i mødet med brugerne. Læs mere her.

 

Tak til alle som har bidraget – og alle som vil være med i den fortsatte bestræbelse.

Peter Skov-Jakobsen, Biskop
Jens Andersen, Stiftsrådsformand

RÆK UD er drevet af Københavns Stift på initiativ af Vesterbro Sogn og første del af udviklingsprocessen (foråret 2024) har været ledet af konsulent Søren Mikael Rasmussen fra RasmussenNordic.

RÆK UD

Et håb

"Om 10 år har folkekirken et naturligt samarbejde på tværs af stiftet, som både rummer en strategi og et laboratorium for leg. 

 

Strategien giver fælles mål og retning, og lægger rammerne for et udviklings-orienteret arbejde båret af mod, tålmod, tillid og fælles forpligtelse på opgaven. 

 

Laboratoriet er en legeplads for udvikling af nye idéer med plads til at teste og fejle. Visionen kræver fælles risikovillighed, ressourcer og dygtig projektledelse. 

 

Om 10 år er der flere unge, der tør sige, at de er kristne."

 

ET HÅB FOR FREMTIDEN - formuleret af udviklerne, maj 2024