Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kommunikationssamarbejde med sognene om særlige målgrupper

I den opdaterede kommunikationsstrategi for Presse og Kommunikation i stiftet kommer der nu fokus på konkrete samarbejdsprojekter med sognene om målgrupperne børn og børnefamilier, unge voksne og internationale borgere.

Af Kirsten Weiss Mose

I stiftsrådets vision er der tre grupper, som man vil løftet samarbejdet på tværs af stiftet omkring, og det får ny betydning for kommunikationsstrategien for Presse og Kommunikation (herefter forkortet POK) for de kommende år.

Som planlagt er kommunikationsstrategien netop blevet evalueret og justeret på baggrund af de seneste tre år 2019-2022. I de kommende år vil POK fortsat have to ben at gå på: understøttelse af sognenes kommunikation og synliggørelse af kirkens og kristendommens relevans og rolle i den brede offentlighed gennem pressen og sociale medier.

I den hidtidige strategi har fokus været på at bidrage til, at kommunikationsansvarlige i sognene får udviklet kompetencerne gennem tilbud om en række årlige netværksmøder. Men erfaringen viser, at det er tydeligt svært for den enkelte kommunikationsansvarlige at få tid til at prioritere de faglige netværksmøder. Samtidig er det indtrykket, at der i sognene er et behov for bistand til at løse konkrete opgaver, som POK ikke har kapacitet til at imødekomme.

Lokalt samarbejde om ekstern kommunikation

Derfor vil fokus fremover være på at indgå i konkrete samarbejder med sognene omkring ekstern kommunikation til de særlige målgrupper børn og børnefamilier, unge voksne og internationale borgere, som stiftsrådet har ønsket, at kirken i København skal være tydeligere over for.

Målet vil være at udarbejde en slags kommunikations-pakker til sognene om disse grupper, som kan tilpasses de lokale forhold. Og samtidig lave materiale til fx kampagner, der både kan bruges på stiftsniveau og i sognene. Tanken er, at sogne med særlig interesse for enten børn, unge eller internationals vil blive inviteret til sammen med POK at udvikle relevante tilbud.

- Vi skal fortsat have et tæt samarbejde med sognene. Det nye er, at vi i højere grad vil udvikle kommunikationsprodukter sammen med sogne, så vi kan lære af hinanden undervejs og få skabt konkret materiale, som vil kunne tilpasses det enkelte sogn og samtidig kunne bruges af stiftet. Det glæder vi os meget til at komme i gang med, siger Ulla Haahr, kommunikationschef i Københavns Stift.

Samtidig kan sognene stadig trække på konsulenterne i POK til rådgivning og sparring om alt fra konkrete pressehenvendelser til udvikling af en kommunikationsstrategi til sognet eller en workshop om, hvordan man bedst kan bruge de sociale medier.

De gode historier om folkekirken

De foregående år har desuden budt på et styrket samarbejde om kommunikation på tværs af landet. Dels var corona-pandemien med til at skubbe på, at man kommunikerede i fællesskab – fx til ansatte og frivillige. Dels har der gennem længere tid været et ønske hos biskopperne om at udvikle kommunikation, så man udnytter ressourcerne til kommunikation bedre i stifter og fællesfonde samt bliver mere synlige som folkekirke i de nationale medier.

Derfor er POK på mange forskellige måder involveret i samarbejdet med andre kommunikations- og pressefolk i stifter og fra folkekirken.dk – og dette samarbejde vil fremover også fylde en del. Kræfterne bliver bl.a. brugt på at fortælle nogle af de gode historier om folkekirken – fx om kirkens sociale arbejde med udsatte familier, der bliver presset på økonomien med de stigende priser. Der er et stort behov for at kommunikere folkekirkens bredde og mange aktiviteter til den brede offentlighed. 

POK er også med til at udvikle folkekirkens nye intranet, som vil blive lanceret i løbet af 2023. Det får stor betydning for stiftets egen hjemmeside. Når intranettet går i luften med en hjemmeside der er tilgængelig for alle folkekirkens faggrupper og frivillige, vil POK gå i gang med at styrke hjemmesidens kommunikation til den eksterne målgruppe – altså københavnere og bornholmerne, der ikke kender så meget til kirken og de mange muligheder, der er.

Og så er POK jo også biskop Peter Skov-Jakobsen og stiftsadministrationens kommunikationsenhed, og der vil også i de kommende år blive prioriteret at understøtte stiftsadministrationens kommunikation og arbejde med biskoppens presse og breve til ansatte og frivillige.

Den justerede kommunikationsstrategi kan ses her og gælder frem til efteråret 2025.