Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stiftsråd til ministeren: Kirken er ikke din ejendom

Stiftsrådet ”tager skarpt afstand fra” regeringens bededagsplaner

Københavns Stiftsråd 
Foto: Niels Flink Rasmussen

Til Kirkeminister Louise Schack Elholm, 

Københavns Stiftsråd tager skarpt afstand fra kirkeministerens planer om at afskaffe Store Bededag som helligdag, og vi anmoder ministeren om at genoverveje den beslutning.

Stiftsrådet opfatter helligdagene som hellige og som en del af folkekirkens indre anliggender. Der er en mangeårig tradition for,at folkekirkens indre anliggender reguleres ved kongelige resolutioner, som bliver til efter grundige drøftelser i folkekirken. Vi er derfor helt uforstående overfor regeringens beslutning om at tilsidesætte den tradition, og at ministeren egenhændigt og uden nogen inddragelse af folkekirken træffer beslutning om noget så centralt for folkekirken som en helligdag.

Hvis ministeren realiserer planerne, må det desværre tages som udtryk for, at regeringen finder, at man helt uden inddragelse af folkekirken kan træffe beslutninger om folkekirkens indre anliggender efter forgodtbefindende, som om folkekirken var ministerens ejendom. Det lover ikke godt for det fremtidige samarbejde.

Stiftsrådet kan således fuldt ud bakke op om biskoppernes fælles henvendelse til ministeren om sagen.

Stiftsrådet finder, at vi har brug for helligdagene. Der er brug for pauser fra dagligdagen, og mange bruger Store Bededag til at fejre konfirmationer. Helligdagene er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft i vores samfund. Derfor har Store Bededag også betydning, som rækker ud over det kirkelige. 

På vegne af Københavns Stiftsråd

Jens Andersen 

Formand

Brevet findes også som PDF