Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sognet er i centrum i den grønne omstilling

Kirkernes arbejde med grøn omstilling skal forankres i sognene. Og det er provstiudvalgenes opgave at følge op på, at der rent faktisk sker noget lokalt. Sådan lyder anbefalingerne fra Stiftsudvalget for Grøn Omstilling, som fik Stiftsrådets fulde opbakning på Stiftsrådsmødet den 9. maj.

Det er i sognet, de vigtige grønne beslutninger skal tages - fx om man vil fremme natur og biodiversitet på kirkegårdene. 
Foto: Henrik Helms, Viborg Stift

Af Ulla Haahr

Der er stor interesse i kirkerne for grøn omstilling. Det vidnede den velbesøgte temaaften i stiftet i april om, hvor menighedsrådsmedlemmer fra 41 sogne deltog. Men hvordan kommer vi videre med arbejdet? Det har Stiftsudvalget for Grøn Omstilling en række anbefalinger til – som blev drøftet på Stiftsrådsmødet 9. maj, og som der var fuld opbakning til:

Arbejdet skal organiseres lokalt og skal i første fase have fokus på energibesparelse, indkøb, affald og genbrug. Det er i sognene, man fx skal indføre en grøn indkøbspolitik. Det kan være forankret i menighedsrådet eller hos en ansat – eller ved at nedsætte et grønt udvalg med repræsentanter fra både menighedsråd og ansatte.

Daglige vaner skal laves om

”Vi skal indarbejde nye daglige vaner, så det er vigtigt at inddrage de ansatte, der helt konkret står med de daglige opgaver om at købe grønt,” lød det fra Torben Stærgaard, medlem af Stiftsudvalget for Grøn Omstilling.

Det er også lokalt, at man skal gennemføre en energigennemgang, som det bliver anbefalet, at alle sogne får lavet.

”Der er mange lavthængende frugter, når man synliggør energiforbruget til opvarmning og belysning. Dels kan de nedbringe kirkens CO2-aftryk, dels økonomiske gevinster ved at spare penge,” understregede Torben Stærgaard.

Provstiudvalgene skal på banen

Derudover lægges der op til, at provstiudvalgene påtager sig at følge op på, at der sker noget lokalt. Det kan fx være ved at have lokale grønne initiativer som fast punkt på dagsordenerne ved provstiudvalgsmøderne.

”Det er faktisk afgørende, at provstiudvalgene følger op. Det er vigtigt at signalere, at dette er et prioriteret og væsentligt område for folkekirken. Og det gør man bedst ved, at man sammen på provstiniveau arbejder med at fastholde fokus og dele de gode eksempler med hinanden.”

Stiftsudvalget for Grøn Omstilling arbejder sammen med Folkekirkens Grønne Omstilling (FGO) og Distriktsforeningen for at nedbringe kirkernes CO2 aftryk.