Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Opbakning til folkekirken under kriser

Over halvdelen af befolkningen ønsker, at kirken er tydeligt tilstede under en krise som Covid-19. Det viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

lystænding i domkirken

Arkivfoto: Sille Arendt

Danskerne ser folkekirken som en institution, der kan afhjælpe krise på mange niveauer, og et flertal på 53 procent forventer, at kirken markerer sig og deltager efter en katastrofe.

Det viser en ny undersøgelse af folkekirkens håndtering af corona-nedlukningen i foråret 2020, som er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Det er første gang, en dansk undersøgelse viser, hvad befolkningen forventer af folkekirken efter en katastrofe samt kriser på nationalt niveau og helt konkret for den enkelte.

Biskop Peter Skov-Jakobsen er glad for, at undersøgelsen underbygger kirkens væsentlighed i den krise, som Danmark og resten af verden befinder sig i lige nu. 

Han fremhæver, at erfaringerne under nedlukningen og tiden efter viste, at kirken er i stand til at tage ansvaret og holde kirken forsvarligt åben - med sprit, mundbind og afstand.

"Når vores civilisation er truet af en katastrofe med dimensioner som Covid-19, fungerer kirken som et værn mod kaos. Et sted, hvor vi kan finde tillid, trøst og håb. Hvor vi kan se og mærke hinanden og være sammen som mennesker. Derfor skal kirken gøre sit yderste for at holde åben for dem, der søger kirken, og har brug for den under kriser", siger Peter Skov-Jakobsen.
 

Om undersøgelsen

  • Rapporten ”Når folkekirken skal spille efterreglerne – men uden for banen” er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fra maj til november 2020, og skulle undersøge folkekirkens håndtering og rolle under forårets corona-krise.
  • Rapporten består af fire kapitler med fokus på henholdsvis organisation, digitale aktiviteter, kriseteologi og befolkningens holdninger til folkekirken.