Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt netværk for socialt arbejde i Københavns Stift

Kirkekaffe i mødet mellem mennesker

af Kirsten Weiss Mose 

Måske har I allerede stiftet bekendtskab med stiftets nye koordinator Maria Hald Ytzen. Hendes første måneder har nemlig stået på kaffe-møder rundt i sognene. Og selvom hun ikke er færdig med den del af arbejde, så er det nu tid til at få gang i et fagligt netværk for alle, der beskæftiger sig med det sociale arbejde, kirkernes diakonale indsatser. 

- Vi håber, at et fagligt fællesskab kan støtte op om, at de diakonale kræfter rundt omkring i stiftet deler viden og indsigt, inspirerer hinanden og drager fordel af hinandens erfaringer, siger Maria Hald Ytzen.

 

Netværket: Socialt arbejde i Københavns Stift 

 

Formålet med netværket er at øge vidensdelingen på tværs af sognene, at inspirere hinanden og bruge hinandens erfaringer når vi møder udfordringer i det sociale arbejde. 


Netværket er for alle, der beskæftiger sig med det diakonale arbejde, herunder kirke- og kulturmedarbejdere, diakonimedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, andre frivillige og præster.

 

Vi mødes 4 gange om året. Mellem møderne kan netværket dele erfaringer med hinanden i facebookgruppen ”Netværket: Socialt arbejde i Københavns Stift”. 

Du kommer direkte til gruppen lige her.


Fire gange om året tilbyder netværket fyraftensmøder, hvor oplægsholdere deler deres viden. Det praksisnære er i fokus på møderne, så man går derfra med ny viden, netværk og inspiration til nye indsatser og initiativer eller ideer til forbedringer og ændringer af de aktiviteter, som allerede findes.

- Det skal være relevant og brugbart, så det kan bruges ude i sognene. Derfor vil vi også opfordre jer, der arbejder med diakoni, til at tage fat i mig, hvis I har særlige temaer og emner, I ønsker taget op. Jo mere I byder ind fra det praksisnære arbejde, jo bedre kan vi tilrettelægge fyraftensmøderne og det koordinerende arbejde, så det giver mening i praksis – og det er hele humlen, siger Maria Hald Ytzen.

 

Kom med til netværkets første fyraftensmøde om frivillighed

Det første fyraftensmøde afholdes den 23. november kl. 16:00-18:30 i Lindevang Kirke. Rie Frilund Skårhøj, henholdsvis forfatter og medforfatter til bøgerne ”Ledelse af Frivillige – en håndbog” og ”Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis”, holder oplæg om koordinering og understøttelse af frivillige i folkekirken. Efter oplægget er der workshops, hvor Rie Frilund Skårhøj og Maria Hald Ytzen byder ind på de konkrete udfordringer, der findes i sognene.

Ved fyraftensmødets afslutning vil der være sandwich, som kan tages med på farten, hvis ikke man har mulighed for at blive og snakke videre.

Læs mere om dagens program her.

 

Tilmelding til fyraftensmøde sendes til Maria Hald Ytzen 

på e-mail: mhy@km.dk eller pr. telefon på 23 10 41 13.

 

Har I nogle særlige udfordringer i forhold til jeres frivillige, så send meget gerne spørgsmål og tematikker med i tilmeldingen, så forbereder vi os og tager det op på dagen.