Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nye tider mærkes også i konfirmationsstuen

Børn og unge er anderledes i dag end tidligere, og det kan også mærkes i konfirmationsstuen. Derfor må folkekirkens præster og kirke- og kulturmedarbejdere indrette sig efter tidens udfordringer med trivsel, vibrerende mobiltelefoner og nye opdragelsesformer. Også i Københavns Stift er der efterspørgsel på nye værktøjer til konfirmationsundervisningen.

Rasmus Alenkær foran en tavle med ordene "at være velkommen" underviser en gruppe præster

Rasmus Alenkær taler ved kurset "Koks i konfirmandstuen" i Johannes Døbers Kirke i Valby

I den forgangne weekend har mange konfirmander holdt fest i kirken og derhjemme med familien. Konfirmationsfesterne er et flot og velfortjent punktum for knap et års konfirmandundervisning. Og nu gør præster landet over sig så klar til det næste skoleårs konfirmandhold.

Desværre beretter flere og flere præster om urolige børn og udfordringer med at gennemføre undervisningen som planlagt. Og en undersøgelse fra 2023 udarbejdet af FUV viser også, at de yngre præster i højere grad end de ældre præster, oplever mødet med konfirmandforældre som udfordrende.

Derfor har FUV taget initiativ til et landsdækkende kursusforløb, Koks i konfirmandstuen, som skal hjælpe med til, at konfirmationen også i fremtiden er en god oplevelse for alle. I sidste uge kom kurset så til Københavns Stift.

Pædagogisk værtskab

Rasmus Alenkær er børnepsykolog, skolekonsulent og forfatter til bogen ”Pædagogisk værtsskab – og uro i skolen”. Han er på rundtur til i alle stifter for – med udgangspunkt i sin bog – at dele ud af sin viden og erfaringer med at skabe gode undervisningssituationer, hvor “undervisningsforstyrrende uro” ikke spolerer oplevelsen for de involverede.

Alenkærs brug af ordet værtskab skal på sin vis forstås meget bogstaveligt: Underviseren skal tage imod sine gæster, som når man får besøg derhjemme. Eleverne skal føle sig indbudte, velkomne og have oplevelsen af et frirum. Lykkes man med det, øges chancerne for et frugtbart undervisningsforløb uden for meget koks.

En ny virkelighed

Rasmus Alenkær har en ”meget generaliseret” forklaring på, hvorfor der i højere grad end tidligere opstår problemer med uro i klasselokaler og konfirmandstuer.

”Det, der måske adskiller sig fra for eksempelvis 30 år siden, er, at børn i dag typisk har en lidt anden grundindstilling til livet, end tidligere. De er livet igennem blevet mødt med et mere anerkendende, respektfuldt og involverende børnesyn, hvilket på mange måder er rigtigt godt.

Samme tilgang kan dog resultere i, at nogle børn - og voksne - forstår den anerkendende og involverende tilgang som et afsæt for, at “alt er til forhandling”, at “alt skal tilpasses det enkelte barns nu-og-her behov”, og at “det er OK at des-engagere sig, hvis man ikke finder noget spændende”. Meget generaliseret.

Dette kan give en del udfordringer, når man er del af et mangfoldigt fællesskab, hvor alle børn skal fungere sammen,” siger Rasmus Alenkær. 

Når det mere specifikt handler om konfirmandundervisningen, mener Rasmus Alenkær også, at en stigning i antallet af børn med specialpædagogiske behov i grundskolen samt manglende udveksling af informationer om disse specialpædagogiske behov, efterlader præster og konfirmandundervisere ”bagud på point” i forhold til skolen.

Derfor må kirken forholde sig til den ny virkelighed i konfirmandlokalet. Kursusforløb som Koks i konfirmandstuen kan være med til at skabe opmærksomhed om problemet.

Skal løses i fællesskab

Sognepræst og religionspædagogisk konsulent i Københavns Stift Annette Molin Brautsch har arrangeret Rasmus Alenkærs kurser i København og på Bornholm. I en artikel i Kristeligt Dagblad har hun tidligere fortalt om, hvordan tre elever i en konfirmandklasse skabte så meget uro, at det krævede meget målrettet og ressourcekrævende indsats for at få de tre og deres klassekammerater konfirmeret. Molin Brautsch citeres i artiklen:

"Som jeg sagde til præsten dengang: ‘Det letteste ville jo være bare at sige, at de skulle pakke deres ting og ikke vise sig i kirken igen.’ Omvendt var det også bare enormt stort, at lige netop de tre blev konfirmeret, og en kæmpe sejr, at han tog arbejdet med dem.

Men hvis det er et billede, som fortsætter, så er det jo en byrde, der i fremtiden kun bliver større og større, og den bliver vi nødt til at løse i fællesskab.”

 

Kurset Koks i konfirmandstuen blev afholdt d. 3. og 4. april i hhv. Johannes Døbers Kirke, Valby, og Rønne Sognegård, Bornholm.

Læs også Annette Molin Brautschs beretning fra en konference tidligere i år om netop udfordringer i konfirmandundervisningen: https://folkekirkensintranet.dk/nyheder/koks-i-konfirmandstuen-hvad-handlede-konferencen-om