Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny uddannelseskonsulent i Københavns Stift

Signe Danielsen er ny uddannelseskonsulent i stiftet. Hun er allerede godt i gang med arbejdsopgaverne og glæder sig til at møde og hjælpe folkekirkens nye præster. Hun holder delvis orlov fra sin stilling som sognepræst i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg de næste tre år.

Signe Danielsen. Foto: Sille Arendt 

Af Louise Vallentin Mortensen

Signe Danielsen tiltrådte stillingen som uddannelseskonsulent i Københavns Stift den 1. november. I stiftet er hun ansvarlig for Ny præst-uddannelsen, som alle præster skal på, når de kommer ud i deres første embede. Hun glæder sig over opgaven.

”Det er dejligt at blive præst. Det er et arbejde, der er spændende, alsidigt og enormt meningsfuldt, men det kan være hårdt at lande i embedet og i folkekirken. Derfor ligger det mig meget på sinde at hjælpe de nye præster så godt som muligt i deres nye embeder”, siger Signe Danielsen.

Nogle af Signes arbejdsopgaver består i at være bindeled mellem de nye præster, stiftet og FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), samt at give sparring på de nye præsters gudstjenester. Hun samarbejder desuden med de øvrige stifters uddannelseskonsulenter.

Ny præst-uddannelsen har erstattet den tidligere obligatoriske efteruddannelse til de nye præster, og noget af det Signe Danielsen er særligt glad for, er, at uddannelsen nu også omfatter samarbejdet med menighedsrådet og den faglige sparring. Både de nye præster imellem og med erfarne præster som mentorer og sparringspartnere.

”Jeg tror, den nye efteruddannelse kan medvirke til en sund kulturændring i folkekirken. Vi præster kan godt være meget sårbare omkring f.eks. vores gudstjenester, og det er måske meget sundt, hvis vi tidligt i embedet erfarer, at vi kan have gavn af at forholde os til hinandens prædikener, liturgi og undervisning, så længe vi forholder os respektfuldt, nysgerrigt og lydhøre til hinanden og tager afsæt i en fælles faglighed”, siger Signe Danielsen..

Signe Danielsen 

Alder: 40 år

Uddannelse: Cand.theol. i 2013 og uddannet i Forsvaret i russisk, serbo-kroatisk og pashto

Stilling: Præst i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg og uddannelseskonsulent i Københavns Stift

Andet: Signe har været 20 år i forsvaret og er uddannet sprogofficer. Hun er desuden feltpræst, tilknyttet garderhusarregimentet i Slagelse.