Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny kommunikationskonsulent i Københavns Stift vil bekæmpe myter

Presse og Kommunikationsenheden i Københavns Stift er igen fuldtalligt med en ny fjerdemand: Niels Jakob Søndergaard Mye skal bl.a. lave oplysende indhold til stiftets hjemmeside og sociale medier.

Københavns Stift arbejder målrettet på at kommunikere til dem, der sjældent bruger eller opsøger folkekirkens tilbud. I det arbejde er de digitale platforme helt afgørende, og indholdet skal i højere grad tilpasses et publikum, der ikke er velbevandret i folkekirkens til tider lidt indforståede sprog.

Den opgave er stiftets nye digitale kommunikationskonsulent Niels Jakob Søndergaard Mye også optaget af:

”Folkekirkens brand lider desværre under, at vi ikke har formået at aflive en lang række myter om, hvad en kirke egentlig er. Som præstesøn har jeg selv oplevet at blive konfronteret med mange af de myter: ’Må du så ikke drikke?’, ’Skal du bede aftenbøn hver aften?’, ’Må du bande, når du er kristen?’.

En 14-årig præstesøn bliver hurtigt træt af de spørgsmål, men i virkeligheden burde vi som kommunikationsfolk i folkekirken alle sammen forholde sig til netop den uvidenhed, som jeg blev mødt med dengang som teenager.”

Den moderne bykirke

Kirkerne i Københavns Stift har i mange år været meget idérige og kreative og har udviklet tilbud og aktiviteter, der rækker ud over ”blot” søndagens gudstjeneste og præstens forkyndelse. Spaghettigudstjenester, babysalmesang, klimasorggrupper – alle er kirkelige aktiviteter, der er opfundet i Københavns Stift. Det er aktiviteter, der kendetegner den moderne bykirke, hvor menigheden er yngre, mindre traditionsbundne og travle kulturforbrugere.

Niels Jakob Søndergaard Mye glæder sig til at formidle de tilbud til offentligheden og dermed være med til at ændre opfattelsen af kirkens rolle i samfundet:

”Mange kirkefremmede rammer helt ved siden af skiven i deres opfattelse af (folke)kirke og kristendom, og det er en kæmpe opgave at oplyse dem om, hvordan det egentligt forholder sig. Folkekirken er broget og mangfoldig; konservativ og progressiv på samme tid, traditionsbunden og nyskabende, indadvendt og opsøgende. Der er plads og tilbud til alle – og dét er kernebudskabet i vores kommunikation.”

Niels Jakob Søndergaard Mye har tidligere arbejdet med kommunikation for kirkefestivalen Himmelske Dage 2022 i Roskilde og har en årrække som freelancer i tv- og radiobranchen bag sig.