Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ligebehandlingsloven for folkekirken

På bispemødet i uge 43 blev biskopperne enige om at sende en opfordring til Kirkeministeriet om ophævelse af undtagelsesbestemmelsen til Ligebehandlingsloven for folkekirken.

- Bekendtgørelsen, der fritager folkekirken fra at følge Ligebehandlingsloven, har udlevet sin tid for længst. Ved at fjerne den vil folkekirken sende et klart signal om, at vi ikke ansætter præster efter køn, men efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige traditioner. Det frie præstevalg berøres ikke af, at den forældede bekendtgørelse tages ud af vores lovgivning, siger Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift.

Alle biskopper er enige i opfordringen.

Opfordring om ændring af Ligebehandlingsloven 

I forbindelse med debatten om at ophæve bekendtgørelse nr. 350 1978 om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår præstestillinger, skal biskopperne udtale, at de ikke finder bestemmelsen nødvendig for folkekirken.

Det frie præstevalg er en af grundstenene i vores kirke. Folkekirkens menigheder kalder den præst, man skønner vil varetage embedet bedst muligt på baggrund af vedkommendes kvalifikationer, åndelige traditioner og teologi i øvrigt.

Folkekirkens rummelighed og mindretalsrettigheder kan til enhver tid garanteres ved menigheders frie præstevalg og sognebåndsløsning.

Den lige adgang til at søge præsteembede er en del af den folkekirkelige ordning. Og biskopperne finder ikke, at dette strider mod evangelisk- luthersk teologi.

Biskopperne vil derfor opfordre til at bestemmelsen ophæves for folkekirkens vedkommende.

På biskoppernes vegne