Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Whistleblowerordning i folkekirken

Kirkeministeriet har oprettet en whistleblowerordning for ansatte i eller af ministeriet. 

Illustrationsgrafik

Af Ingeborg Marie Nielsen

* Tilføjet 8. juli 2022: Kirkeministeriets whistleblowerordning er præciseret, så den nu udelukkende omfatter medarbejdere internt i ministeriet. Stifterne arbejder på en ny ordning. Læs mere her

Københavns Stift opfordrer altid ansatte og frivillige i folkekirken til kontakte nærmeste leder eller formand, tillidsrepræsentant eller stiftsadministrationen, hvis de oplever eller har mistanke om kritisable forhold i folkekirken.

Nu kan ansatte i eller af ministeriet også sende oplysninger til en betroet whistleblower-enhed, som undersøger forholdene nærmere. Det sker gennem en ny whistleblowerordning i Kirkeministeriet.

Indberetningerne kan være anonyme og for eksempel handle om lovovertrædelser, grove personkonflikter eller seksuel chikane.

Ansatte og friville, der ikke er omfattet af en whistleblowerordning, henvises til de almindelige forvaltningsretlige adgange til at klage til en overordnet myndighed.

Whistleblowerordning og klagevejledning

 

Folketinget vedtog i 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere. 

Loven stiller bl.a. krav om, at der etableres whistleblowerordninger på offentlige og private arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. 

Loven trådte i kraft for offentlige arbejdspladser 17. december 2021.

 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Specialkonsulent, cand. jur Jeanette Bjørnlund Nielsen, e-mail: jebn@km.dk, tlf.: 33 47 65 19 

 

*Nyheden er opdateret 26.01.22