Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kan kirkenets-pc'er genbruges

Op mod 1000 velfungerende kirkenets-pc’er tages hvert år ud af brug af sikkerhedsmæssige årsager. Københavns Stift undersøger nu muligheden for at genbruge computerne. Det kræver vilje og samarbejde, men gevinsten kan være både grøn, social og sikker.  

Københavns Stift har sat gang i en undersøgelse, der skal afklare, om folkekirkens kasserede pc'er kan få nyt liv som et led i folkekirkens sociale arbejde.

Af Laura Harboe Lindstrøm

Mange medarbejdere i folkekirken sidder hver dag ved en kirkenets-pc, og efter 3 år skal den skiftes ud af hensyn til datasikkerheden. Det betyder, at der på landsplan er 1000 computere hvert år, der tages ud af brug i Den Danske Folkekirke. Nu undersøger Københavns Stift, om maskinerne kan doneres væk. Udfordringen er især logistisk, men gevinsten kan blive gratis computere til udsatte borgere.

Gamle pc’er spredt ud over stiftet

Det er ikke en nem opgave at finde en god løsning for alle de aflagte kirkenets-pc'er. Folkekirkens IT har en aftale med firmaet Refurb, som er et privat firma med ekspertise i at rense og genanvende elektronisk affald. Men fordi maskinerne ligger spredt ud i stiftet, er det nødvendigt, at man selv enten i provstiet samler maskinerne og overdrager dem samlet, eller at man som enkeltperson indleverer til Refurb. 

Alternativt kan sognene selv rense og klargøre maskinerne. Men det kræver, at fx de sikkerhedsansvarlige bliver klædt ordentligt på til opgaven. 

Datasikkerhed

Når en pc skal skrottes, bliver den automatisk afmeldt de fælles systemer. Derefter skal den renses med en særlig software for at leve op til lovkravene for persondatabehandling. Ansvaret for lovlig behandling af persondata, og dermed også rensningen af de afmeldte pc’er, ligger hos menighedsråd, provstier og stifter. 

Datasikkerheden er i sig selv en rigtig god grund til at se nærmere på de gamle computere. Men indtil nu er det stiftets erfaring, at det er alt for besværligt at slette og komme af med de gamle computere. Derfor skal der også tænkes brugervenlighed i løsningsforslagene, mener Maria Hald Ytzen, stiftskoordinator for social-etiske indsatser i Københavns Stift. 

- I princippet kan sognene allerede nu aflevere maskinerne i Refurb eller selv både rense og klargøre maskinerne, men i praksis er det alt for besværligt. Derfor er det nødvendigt at se med nye briller på processen.

Diakonal interesse i computerudstyr

Maria Hald Ytzen håber, at gratis computere til udsatte borgere kan blive den gulerod, som kan drive en systematisk indsamling eller sletning af Kirkenet-pc'erne. For der er et behov: Husum sogn har i 2021-22 uddelt elektronisk udstyr til udsatte borgere, både computere, tablets og tilbehør, såsom høretelefoner til lydsensitive. 

- Vi erfarede under Covid-19, at en gruppe af borgere i vores lokalområde ikke har en computer til rådighed til jobsøgning, post fra det offentlige, og især under pandemien til onlineundervisning. Så ved at uddele brugt udstyr kunne vi løfte en social opgave og samtidig bidrage til den grønne omstilling i kirken, fortæller Sofie Troelsgaard, diakonimedarbejder i Husum Sogn. 

Projektet i Husum blev til med økonomisk støtte fra privatpersoner og særlig støtte fra Menighedsplejen i Danmark. Og der kommer stadig ansøgninger, både fra lokalområdet og andre dele af stiftet. De uddeler dog kun udstyr til borgere fra lokalområdet.

Input hilses velkommen

Stiftet sender nu en række spørgsmål ud til kordegnene, men andre kan også give input.

- Vi håber på at finde en løsning, som alle kan se meningen med. Derfor ser vi på, hvad der er lettest, men også hvad der kommer flest borgere til gode. I denne uge sender vi et spørgeskema ud for at mærke stemningen i sognene. Derudover er alle andre velkomne til at give deres besyv med, lyder opfordringen fra Maria Hald Ytzen.

Undersøgelsen, som bliver varetaget af en midlertidig projektmedarbejder i stiftsadministrationen, løber frem til maj, hvor stiftsrådet vil blive præsenteret for undersøgelsens anbefalinger. 

 

Har du spørgsmål til projektet eller vil du gerne vide mere

Skriv til Maria Hald Ytzen, stiftskoordinator for social-etiske indsatser. 

E-mail: mhy@km.dk

E-affald

E-affald er den hurtigst voksende affaldsstrøm i EU, og mindre end 40% genanvendes. Se mere på: E-affald i EU: fakta og tal (infografik) | Nyheder | Europa-Parlamentet


Vejledninger til dataansvar i folkekirken kan findes på DAP her