Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Intranettet går i luften til april

En ny digital platform for intern kommunikation i folkekirken, Folkekirkens IntraNet, går i luften d. 12. april. Vi skal have ét sted, hvor vi har alle oplysninger”, siger formand for styregruppen, biskop Thomas Rasmussen om visionen for intranettet, der dog starter i en mindre version, der skal vokse hen ad vejen. 


Af Kirsten Weiss Mose og Eva Strøm

Det varer ikke længe nu, før Folkekirkens IntraNet åbner dørene for ansatte i folkekirken, menighedsrådsmedlemmer og alle andre, der har en tilknytning til eller interesse for folkekirken.

Folkekirkens Intranet er den nye digitale platform for intern kommunikation i folkekirken. Den består af en hjemmeside, som alle har adgang til, plus et digitalt område bag login til fortrolig deling af information. 

På intranettets åbne del kan man finde vejledninger, skabeloner, inspiration, viden og nyheder, mens der bag et login kan deles fortroligt materiale, fx dokumenter med personfølsomme oplysninger.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen er formand for styregruppen bag Folkekirkens IntraNet, og for ham er det klart, hvorfor folkekirken nu får et nyt intranet: 

Vi skal have et nyt intranet, fordi vi skal have et sted, hvor vi har alle oplysninger. Hvor alle de oplysninger, vi har brug for, er tilgængelige og tydelige, og hvor vi kan komme ind og få afklaring på de spørgsmål, der opstår ude i kirkerne, om ansættelser, fornyelse, renovering osv. At det kan findes ét sted, rigtig hurtigt og nemt.

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen og næstformand for Landsforeningen af menighedsråd, Inge Kjær Andersen  

Folkekirken har i dag et intranet, Den Digitale Arbejdsplads (DAP), og en af de helt store forskelle på DAP’en og det nye intranet er, at langt det meste indhold ligger på intranettets åbne hjemmeside. Det betyder, at man ikke længere skal have et login for at få adgang til fx vejledninger og skabeloner, og det er en væsentlig forskel mener Inge Kjær Andersen, der er næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og i styregruppen bag Folkekirkens IntraNet:

Intranettet bliver åbent for at gøre det let tilgængeligt. Vores håb er, at der er væsentligt flere menighedsrådsmedlemmer, der vil bruge det, fordi de ikke skal huske på koder eller skifte koder hver 3. måned eller hvad den nye standard nu bliver for sikkerhed.

Inge Kjær Andersen, næstformand

At menighedsrådsmedlemmer og ansatte får lettere ved at bruge intranettet kommer også ifølge Inge Kjær Andersen til at betyde, at alle nu får adgang samme viden: 

Jeg håber, at intranettet kommer til at gøre den forskel, at vi får de samme informationer på det samme tidspunkt, hvilket gør, at vi hurtigere kan agere. For eksempel var det jo i corona-perioden et stort problem, at vi ikke alle sammen fik de samme oplysninger på det samme tidspunkt. Så det tænker jeg er hovedformålet: At vi får de samme oplysninger samtidig.

Inge Kjær Andersen, næstformand

Første version er klar den 12. april

Intranettet er ikke fuldt udfoldet i forhold til visionerne den 12. april. Arbejdet med at bygge intranettet er nemlig delt op i faser, forklarer redaktør og projektleder for Folkekirkens Intranet Jenny Holm Hviid: 

At bygge et intranet til folkekirken er en fantastisk og stor opgave. Vi har prioriteret opgaverne, så det, der i dag ligger på Den Digitale Arbejdsplads (DAP, red.), skal være klar til brugerne den 12. april.

Jenny Holm Hviid, projektleder

Det drejer sig fx om de vejledninger og skabeloner, som man skal bruge for at udføre de administrative opgaver i sognet, fx i forhold til bygninger og kirkegårde, menighedsrådet som arbejdsgiver, økonomi og forsikring. Men også om nyheder om fx arbejdsforhold, lovgivning og andet nyhedsstof, der er relevant for ansatte og frivillige i folkekirken. De to første temaer om grøn omstilling og arbejdsmiljø i folkekirken bliver også færdige til 12. april.

Efter den 12. april starter en ny fase, hvor folkene bag intranettet for alvor går i gang med at udvikle tema- og inspirationsstoffet. Udvikling af en kursus- og arrangementskalender er også en del af fase 2 – og så er der fokus på evaluering og inddragelse af intranettets brugere. 

At udvikle et intranet er en dynamisk proces, fortæller Thomas Reinholt Rasmussen: 

Der skal arbejdes på intranettet, og det skal udvikles, og det vil sige, at vi sætter det i sving nu, og så vil folk blive spurgt: ”hvad synes I om det?”. Det skal evalueres og så udbygges, udbygges og udbygges. Vi kan aldrig sige, at nu er det klar, for det er en platform aldrig. Men vi vil sørge for, at de folk, der bruger det, også er med til at påvirke det og evaluere det.

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop

Forandring tager tid

Jenny Holm Hviid understreger, at en af de største forskelle på det gamle og det nye intranet er brugervenligheden. Alligevel er det vigtigt, at man som ny bruger er indstillet på, at forandring tager tid: 

Vi arbejder på højtryk med at gøre intranettet brugervenligt og let at gå til, men jeg vil opfordre alle til at væbne sig med tålmodighed. Det kræver lidt at vænne sig til, at tingene er organiseret på en ny måde

Jenny Holm Hviid, projektleder