Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Forsøg: Menighedsråd deltager i præsters MUS

I Brønshøj Kirke vil man afprøve, at menighedsrådet er med i en del af præsternes MUS. Forsøget skal styrke kommunikationen og ses som et første skridt i retning af et mere forpligtende samarbejde på tværs af ledelsesstrenge

Menighedsrådsformand Kirsten Lund Larsen og sognepræst Peter Nejsum håber, at andre sogne vil lave lignende forsøg, der styrker samarbejdet blandt de ansatte i sognet.

Af Kirsten Weiss Mose

I et to-årigt forsøg indleder præsten og provsten deres medarbejderudviklingssamtale med et møde med menighedsrådets formand og kontaktperson. Baggrunden for forsøget er et ønske om at styrke samarbejdet mellem folkekirkens to ledelsessøjler; præsternes og de øvrige ansattes.

Plads til at orientere om godt og skidt

Forsøget, som de i Brønshøj kalder ”udvidet MUS”, er lige blevet vedtaget af præster, provst og menighedsråd i Brønshøj Kirke. Nu skal det i gang, og alle tre parter er overbeviste om, at det giver mening at prøve det af. Ikke mindst fordi det skaber plads til den kommunikation og samarbejde, som systemet ikke lægger op til.

Ideen er, at præsten på mødet får lejlighed til at fortælle om, hvad der optager ham eller hende. Det kan være, hvilke udfordringer der er i arbejdet, og hvad der fungerer godt. Derudover kan præst, provst og menighedsrådsrepræsentanter sammen tale om hvad der er godt og svært i samarbejdet. Og så kan menighedsrådet få lejlighed til at give input ud fra det ansvar, som rådet har som arbejdsgiver for kirkefunktionærer og for kirkens liv og vækst.

Efter den indledende samtale med menighedsrådsrepræsentanterne holder præst og provst den traditionelle MUS. Og efter samtalen bliver de to enige om, hvad der skal kommunikeres videre fra samtalen til menighedsrådet.

Et skridt i retning af forpligtet samarbejde

”Det er meget nemt at snuble i det her system. Det er ikke nødvendigvis naturligt at informere hinanden – og der er heller ikke nogen pligt til det. Derfor skal forsøget også ses som en måde at skabe en systematisk kanal på,” siger Kirsten Lund Larsen, der er menighedsrådsformand i Brønshøj Kirke.

Hun understreger, at hun ikke tror på mirakelløsninger. Men hun drømmer om, at man i folkekirken indfører den samme forpligtelse til at samarbejde, når det gælder arbejdsmiljøet, som der er i dag på økonomiens område. Det er sognepræst Peter Nejsum enig i.

”Forudsætningen for et godt samarbejde er viden, anerkendelse og respekt. Når man kender hinanden og ved, hvad man hver især laver, gør det samarbejdet lettere. Det her ser vi som et lille bitte skridt i den rigtige retning,” supplerer Peter Nejsum, der er én af i alt fire præster ved Brønshøj Kirke.

Johanne Haastrup, som er provst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, betragter det som en mulighed for at udvikle sig sammen som sogn, og samtidig kan hun som provst få viden om, hvad menighedsrådet er optaget af.

”Emnerne er jo de samme, som når præsten og provsten efterfølgende taler sammen. Men det, at menighedsrådet er til stede betyder, at vinklen er en anden. Der er ikke andre formaliserede måder, hvorfra jeg kan høre direkte fra menighedsrådet, hvad der optager dem og er vigtigt for dem. Jeg håber, at den udvidede MUS på denne måde kan understøtte det vigtige samvirke mellem præst og menighedsråd om evangeliets forkyndelse, men også være anledning til at drøfte evt. forskellige opfattelser af, hvad der skal prioriteres i det kirkelige arbejde i sognet,” siger Johanne Haastrup.

Et forsøg til inspiration

Forsøget kører i 2023 og 2024 og slutter med en evaluering i efteråret 2024.

”Vi håber, at andre vil tage stafetten op og lave lignende eller andre forsøg,” siger Peter Nejsum.

”Det er fantastisk at præsterne ville være med til forsøget, og vi glæder os til at dele ud af vores erfaringer, når vi er færdige med evalueringen i efteråret 2024,” siger Kirsten Lund Larsen.

Udvidet MUS i Brønshøj Kirke

 

 • Præsterne i Brønshøj Kirke skal i en forsøgsperiode på to år holde et fast møde med provst og menighedsråd (repræsenteret ved formand og kontaktperson) umiddelbart inden præstens MUS med provsten.
   
 • Mødet ledes af menighedsrådets formand og omhandler som udgangspunkt de samme emner som den efterfølgende MUS.
   
 • Mødet indledes med, at provsten præciserer rammer og retningslinjer for samtalen.
   
 • Efter mødet forlader menighedsrådet lokalet, og den egentlige, lovbefalede MUS holdes mellem præst og provst. Denne er naturligvis som førhen fortrolig, men det foreslås, at præst og provst ved MUS’ afslutning aftaler, hvilke punkter menighedsrådet (ved formand og kontaktperson) skal orienteres om, og hvorvidt det er præst eller provst, der gør det.
   
 • Baggrunden for forslaget er at etablere en bro mellem de to ledelsesmæssige søjler, først og fremmest ved at give menighedsrådet indsigt i, hvad der optager præsten, hvad der giver arbejdsglæde, frustrationer osv., samt at provsten klædes bedre på til den egentlige, efterfølgende MUS.

Vi kan ikke tale os til et bedre arbejdsmiljø


Ideen til forsøget udspringer af en kronik om, hvordan arbejdsmiljøet i folkekirken kan styrkes. Kronikken er skrevet af en gruppe præster og menighedsrådsmedlemmer, heriblandt formand for menighedsrådet i Brønshøj Kirke Kirsten Lund Larsen.


Læs kronikken Vi kan ikke tale os til et  bedre arbejdsmiljø. Her er otte måder, folkekirken kan gøre det bedre