Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Forslag til fælles klimapolitik

18. maj drøfter stiftsrådet og provstiudvalgene en fælles politik for at nedbringe CO2-udledningen fra stiftets kirker. Stiftsrådet opfordrer menighedsrådene til at komme med bemærkninger inden mødet.

Indgangsparti ved Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke er en af de kirker, der allerede arbejder målrettet med at skabe større bevidsthed om klima og miljø. Foto: Ulla Haahr

Af Ingeborg Marie Nielsen

Rundt omkring i Danmark arbejder flere kirker for et bedre klima. De sorterer affald til genbrug, sparer på energien og overvejer deres indkøb og adfærd.

I 2020 satte regeringen et mål om et reducere CO2-udslippet med 70 procent, og landets biskopper er enige om, at klima også er et anliggende for folkekirken.

Allerede i januar sidste år besluttede stiftsrådet og provstiudvalgene i Københavns Stift, at man vil arbejde videre med en fælles klimapolitik for stiftet. Det overordnede formål er at nedbringe CO2-udslippet fra stiftets kirker og i det hele taget agere mere klimavenligt.

18. maj mødes stiftsrådet og provstiudvalgene så for at drøfte en fælles politik på området.

Fælles indsats

Stiftsrådsformand Jens Andersen forklarer, at det er vigtigt at få skabt et overblik over, hvor meget CO2 kirkerne udleder, og hvor det kommer fra, så det bliver muligt at sætte rigtigt ind. Samtidig skal der iværksættes en energigennemgang i alle kirker.

- Det er i menighedsrådene, at det konkrete arbejde kommer til at ligge. Derfor er det vigtigt, at de er med på idéen og kan se sig selv i projektet. Vi vil gerne gøre det let at arbejde mere klimavenligt, både i dagligdagen og i byggesager, og derfor er det et tema, vi arbejder videre med i fællesskab, siger Jens Andersen.

Biskoppen bakker op

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen bakker op om en fælles, forpligtende og seriøs indsats for en klimapolitik i stiftet.

- Vi er nødt til at tage klimaspørgsmålet alvorligt – både for os selv og for fremtidige generationer. Derfor er det også et spørgsmål, vi skal tænke ind i folkekirken. Det hele tæller, og jeg håber, alle vil bidrage og bakke op om en fælles politik på området, siger Peter Skov-Jakobsen.

Send bemærkninger

Stiftsrådet og provstiudvalget opfordrer menighedsrådene til at komme med input og bemærkninger til arbejdet inden 18. maj. Man kan også give sine synspunkter til kende gennem sit provstiudvalg.

Hvis der er enighed og tilslutning, sættes analysen af CO2-udledning og energiforbrug i gang efter mødet.

Bemærkninger kan sendes til stiftsrådet på e-mail: kmkbh@km.dk

Fakta – forslag til fælles klimapolitik i Københavns Stift

  • Stiftsrådet og provstiudvalgene har skitseret et forslag til en klimapolitik, som drøftes på et fælles møde 18. maj.
  • Baggrunden er Folketingets beslutning om at reducere den samlede CO2-udledning i Danmark med 70 procent og et ønske om at vise, at klimaforandringer er en fælles udfordring, som kirkerne tager del i.
  • Målet er, at kirkerne reducerer deres CO2-udledning mest muligt ved at skabe overblik over den nuværende CO2-udledning, iværksætte en energigennemgang i kirkerne og gennemgå indkøb, byggeri, adfærd mm.

Læs forslaget til fælles klimapolitik

Læs nyheden 'Opbakning til klimaoptimering af kirker' (09.06.20)