Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fornyelse eller ej i folkekirken: Danskerne er splittede

Hver tredje dansker mener, at folkekirken skal vægte fornyelse af folkekirken musik og traditioner, mens hver tredje vil bevare det traditionelle. Det viser den årlige spørgeskemaundersøgelse ”Folket og folkekirken” fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Et fyldt kirkerum set bagfra

Fyldt kirkerum i Sankt Jacobs Kirke.

 

Af Ulla Haahr

Skal folkekirkens musik og traditioner bevares, eller skal de fornyes? Det er et spørgsmål, som splitter befolkningen. Cirka hver tredje dansker mener, at folkekirken bør vægte fornyelse, hver tredje vil bevare det traditionelle, mens hver tredje ingen holdning har til, hvad kirken skal vægte.

Det viser den årlige spørgeskemaundersøgelse ”Folket og folkekirken 2022”, der er baseret på indsamlinger foretaget i januar 2022.

Også når det handler om sproget i folkekirkens ritualer, er befolkningen delt. Men der er lidt flere, der ønsker fornyelse, nemlig 36 procent, mod 28 procent, der ønsker at kirken vægter det traditionelle sprog i gudstjenester, bryllupper og andre kirkelige handlinger.

”Tallene viser tydeligt, at folkekirken skal finde en måde at bibeholde det traditionelle og samtidig forny sig. Man kan sige, at det er den klare besked, folkekirken får fra befolkningen i denne undersøgelse,” siger Bjarke Schønwandt Mortensen, sociolog ved FUV.

Normale tilstande i kirken efter corona

Endelig kan det ses af besvarelserne, at andelen, der har deltaget i bryllupper, konfirmationer og andre kirkelige handlinger udover gudstjenester, er stedet fra 43 procent i 2020 til 50 procent i 2021. Dette skal ses i lyset af, at muligheden for at invitere mange med til familiefester i anledning af folkekirkelige ritualer var større i 2021 end i 2020.

Andelen af kirkegængere til gudstjenester ligger stabilt. Omkring 19 procent deltog i en gudstjeneste nogle gange om året eller oftere. Det kan tolkes som at udtryk for at flere af kirkegængerne er vendt tilbage til gudstjenesten efter, at samfundet er blevet åbent igen efter corona-nedlukningerne. 

Fortsat tillid til folkekirken

Undersøgelsen viser desuden, at befolkningens tillid til folkekirken fortsat er høj. To ud af tre har meget stor eller stor tillid til folkekirken, hvilket er på samme niveau, som da undersøgelsen blev foretaget i 2021. Det svarer til organisationer som Røde Kors og Ældre Sagen, som også nyder stor tillid.  

 

Se undersøgelsen her:

fkuv.dk/videnscenteret/kirkestatistik/folket-og-folkekirken-2022