Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fokus på stiftets fælles projekter

På det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og provstiudvalgene var der fokus på stiftets fælles projekter, som udvikler kirken på tværs af sognene, så flere mennesker vil opleve kirken som relevant. Derudover blev forankring i sognene og ejerskabet til de tværgående fælles projekter diskuteret.

Maria Fihl, præst, fortæller om arbejde med at opbygge menighed for mennesker med international baggrund i Eliaskirken. Foto: Ulla Haahr

Af Ulla Haahr

Emnet for det fælles møde, der blev holdt i Margrethe-kirken i Valby, var de seks områder, som stiftsrådets har valgt at prioritere midler til i perioden 2021-25.

Stiftsrådets seks prioriteringer:

  • Børn i kirken
  • Undervisning
  • Kirke for unge voksne
  • Kirkens sociale arbejde og socialetik
  • Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk
  • Kommunikation

Stiftsrådets vision er at arbejde for at flere mennesker vil bruge kirken og opleve kristendommen som relevant. Derfor bliver de områder prioriteret, hvor det kan være svært for de enkelte sogne selv at løfte opgaven, og på mødet var der oplæg fra enten udvalgsformænd eller ansatte om alle områderne.

Det er fx svært for kirkerne at nå de unge voksne, og København har flere unge end nogen anden landsdel i Danmark. Malte Ystrøm Madsen, der netop er ansat som deltidsstiftskoordinator i stiftet for at udvikle initiativer for denne målgruppe på tværs af stiftet, fortalte sammen med Unge Udvalget’s formand Morten Bangsgaard om planerne for fx et fagligt netværk i stiftet og konkrete idéer som fx SU-middage og eksistenssamtaler.   

Maria Fihl, præst ved projektet Folkekirken for Internationals (forkortes FFI) berettede om arbejdet med at opbygge en international menighed i Eliaskirken, hvor der fx var en vellykket Thanksgiving Dinner i november. Hun understregede også, hvor vigtigt det er, at sognene ser FFI som en ressource og trækker på viden og sparring, hvis man ønsker at arbejde med mennesker med international baggrund.

Brug for mere viden om projekternes

Michael Krogstrup Nissen har som koordinerende provst til opgave at arbejde med stiftets tværgående projekterne. I de sidste måneder har han besøgt alle provstiudvalg i stiftet, og han opridsede kort for de godt 50 deltagere til mødet, hvordan provstiudvalgene oplever forankring og værdien for sognene af de fælles projekter.

”Generet er der opbakning på den måde, at man synes, det er gode og vigtige projekter. Men medlemmer af provstiudvalgene udtrykker selv, at det kan være svært med engagementet og interessen.: Man spørger både, hvad sognene kan få ud af det, og hvad man kan bidrage med,” fortalte Michael Krogstrup Nissen.

I drøftelsen efterfølgende kom der en række bud på, hvordan forankringen bliver bedre. Der blev bla. peget på, at det er væsentligt, at man lokalt har kendskab til de muligheder, der er for sognene i projekterne.

Det kan være at få inspiration til at lave kirke for børn, som den teologiske konsulent Annette Molin Brautsch arbejder med. Eller de netværksmøder den nye stiftskoordinator for socialt arbejde Maria Hald Ytzen er i gang med at få op at stå.

En fælles stiftsdag kan været et forum, hvor menighedsrådene og andre kan få viden om, hvilke ressourcepersoner, der er i stiftet, som man kan trække på. En stiftsdag der ifølge én af deltagerne ikke skulle finde sted årligt, men måske hvert 3. eller 5. år og til gengæld være et brag af en dag med spændende foredrag og godt samvær. 

Vores fælles folkekirke

Andre mente, at man slet ikke skal fokusere på, hvilken værdi projekterne skaber i sognene. At det handler om at hæve blikket og se helheden - hvordan projekter løfter vores fælles folkekirke uden, at de nødvendigvis påvirker hverdagen lokalt her og nu.

Stiftsrådet vil nu tage de forskellige input med i det videre arbejde.

”Vi – stiftsrådet - har nu holdt disse årlige møder med provstiudvalgene et par gange, og det er altid meget givende at vende vores arbejde, og hvordan vi bruger vores fælles midler”, sagde Jens Andersen, formand for stiftsrådet efter mødet.